Banner 3

Aktualności

Uczniowie z Jaśkowic na Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce

W dniach 23-25 października 2019 roku przedstawicielki samorządu szkolnego Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach  Oliwia Nogawka, Amelia Torba, Antonina Pasierbek i Karolina Brzeska wzięły udział w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych w Wieliczce. W projekcie, który był elementem kampanii profilaktycznej NO PROMIL NO PROBLEM realizowanej w Małopolsce, w tym w gminie Skawina  wzięło udział 32 uczniów i uczennic z całej Małopolski.

Celem Forum było:

  • wzbudzenie u młodych mieszkańców Małopolski refleksji na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, w tym e-uzależnieniami i innymi uzależnieniami behawioralnymi;
  • wzbudzenie u uczestników projektu (bezpośrednich i pośrednich) refleksji na temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;
  • integracja liderów – młodzieży, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości, a równocześnie może stanowić pozytywny przykład dla swoich rówieśników;
  • wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu własnej tożsamości, w oparciu o dziedzictwo małej ojczyzny;
  • poszerzanie kompetencji liderów młodzieżowych w zakresie umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie, przygotowywaniem i realizowaniem projektów w społeczności lokalnej.

W ciągu tych trzech dni uczniowie brali udział w warsztatach dotyczących kształtowania własnej tożsamości, umiejętności interpersonalnych, współdziałania w grupie. Zmagali się z tematem zagrożeń związanych z uzależnieniami. Nauczyli się zasad „Debaty Oksfordzkiej” i zacięcie dyskutowali na różne tematy.  Ważnym wydarzeniem był udział uczestników w podziemnej grze terenowej na terenie Kopalni Soli w Wieliczce, która dostarczyła niezapomnianych wrażeń i była świetną alternatywą dla zwykłego zwiedzania.

Forum, oprócz poszerzenia ich wiedzy i umiejętności, przyczyniło się do integracji młodych ludzi przez praktyczne wykorzystanie wiedzy dotyczącej przezwyciężania barier w komunikacji interpersonalnej. To był wspaniały czas, który przyczynił się do rozwoju nowych umiejętności, które zapewne zostaną wykorzystane w przyszłości w szkole jak i poza nią.  

Źródło: SP w Jaśkowicach

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 4 listopada 2019, 15:51
drukuj