Banner 4

Aktualności

Uwaga NGO: konkurs ofert rozstrzygnięty!

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego gminy z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym obejmującego „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży” w 2012 roku.

 

Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ.

 

Źródło: UMIG w Skawinie

Małgorzata Kopeć | wtorek, 21 lutego 2012, 21:40
drukuj