Aktualności

Ankieta do mieszkańców – diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy

Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dofinansowany z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i współfinansowany ze środków gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt zakłada szereg działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, a wśród nich sporządzenie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W związku z opracowaniem diagnozy zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Skawina o wypełnienie ankiety dotyczącej w/w obszaru. Ankieta ma charakter anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Link do ankiety dla mieszkańców tutaj: https://forms.gle/5r8RrUjyvHgc7WwF9

 

Jednocześnie informujemy, iż link umożliwiający wypełnienie ankiety będzie aktywny do dnia 17 września 2021 r.

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 7 września 2021, 12:40
drukuj