Banner 3

Aktualności

Czwarta edycja szkolenia Programem „Przyjaciele Zippiego za nami”!

W dniach 19 i 21 października 2021 r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyła się już czwarta edycja szkolenia dla nauczycieli, przygotowujące do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego” wpisanego na listę programów profilaktycznych  rekomendowanych  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Centrum Wspierania Rodziny w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. W trakcie dwóch dni szkolenia, które prowadziła certyfikowana trenerka programu Pani Grażyna Skrzekucka nauczycielki, wychowawczynie zapoznały się z filozofią programu i koncepcją „radzenia sobie z trudnościami”, na założeniach której został zbudowany program Przyjaciele Zippiego.

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Kim jest tytułowy Zippi? To postać (a konkretnie sympatyczny patyczak), wokół której zbudowane są wszystkie scenariusze kolejnych spotkań z przedszkolakami i uczniami. Przeżywa ona sytuacje, z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem dorosłym życiu. Wspólnie z Zippim dzieci uczą się rozpoznawać, co człowiek czuje w konkretnej chwili, czym można go zranić i co zrobić, by tego uniknąć. Każda sytuacja problemowa pokazuje dzieciom, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a z każdej jest właściwie kilka wyjść. Szkopuł w tym, by wybrać najlepsze i swoim wyborem nie krzywdzić innych.

Szkolenie, które ukończyło tym razem 9 osób prowadzone było metodami warsztatowymi. Obejmowało wykład, prezentacje, ćwiczenia przygotowujące do realizacji zajęć z dziećmi, przeprowadzenie jednego pokazowego spotkania. Na zakończenie każda z uczestniczek otrzymała pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia  zajęć. Wartością dodaną szkolenia jest z możliwość superwizji realizowanego programu.

Panie z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyły w szkoleniu. Niektóre z Nich już na drugie spotkanie przyniosły zrobione przez siebie patyczaki.

Łącznie w czterech edycjach, szkoleniem objęto 62 osoby następujących placówek oświatowych tj. w Przedszkolach Samorządowych Nr 1, 2, 3 ,5 i 6  w Skawinie, Katolickim Przedszkolu w Skawinie, oraz Szkołach Podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6  w Skawinie oraz w Szkołach Podstawowych  w Jaśkowicach, Pozowicach, Rzozowie, Radziszowie, Zelczynie, Wielkich Drogach,  Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Krzęcinie, Zespole Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Zespole Placówek Oświatowych w Kopance – w których program jest realizowany.

Szkolenie sfinansowano w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 

Więcej o programie:

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

Od 2005 roku w zajęciach programu „Przyjaciele Zippiego” uczestniczyło prawie 130 tysięcy dzieci w tysiącach szkół i przedszkoli w całej Polsce. W wielu placówkach, przeszkoleni wcześniej nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

Liczby nie oddają oczywiście tego entuzjazmu i radości, jakie stają się udziałem dzieci i nauczycieli spotykających się z patyczakiem Zippim i jego przyjaciółmi. W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym. Program jest również bardzo dobrze oceniany przez rodziców, którzy mają okazję zaobserwować przemiany swojego dziecka, ale też pochylić się nad jego problemami.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Małgorzata Kopeć | piątek, 29 października 2021, 13:43
drukuj