Aktualności

Diagnoza występowania przemocy – ankiety dla mieszkańców

„Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”- edycja II to projekt, który realizujemy na terenie naszej gminy. Po co? Ponieważ skala problemu występowania przemocy domowej istnieje, okres pandemii ją bardzo nasilił, nie słabnąc zbiera żniwo.

Ankiety, do których linki publikujemy poniżej są dla nas ważnym głosem, Waszym głosem! Jaka jest skala przemocy na terenie Gminy Skawina? Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej – dziękujemy!

Badanie jest ANONIMOWE a jego wyniki będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów opracowania diagnozy i rekomendacji do dalszych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Skawina.

ANKIETA dla mężczyzn: TUTAJ
ANKIETA dla kobiet: TUTAJ 
ANKIETA dla osób z niepełnosprawnościami: TUTAJ 
ANKIETA dla seniorów:  TUTAJ 
ANKIETA dla kobiet i mężczyzn w języku ukraińskim: TUTAJ 

 

Badanie realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Wspierania Rodziny oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Projekt jest finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022.

 

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 26 września 2022, 11:03
drukuj