Aktualności

Dyżury psychologa w ramach projektu „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II”

Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy-edycja II” przygotowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest współfinansowany ze środków gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach projektu w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w okresie od 7 września 2022 r. przez kolejnych 13 tygodni do dnia 8 grudnia 2022 r. pełnione będą dyżury psychologa, w ramach których: prowadzone będą konsultacje, poradnictwo oraz udzielane będzie wsparcie emocjonalne i pomoc psychologiczna osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności osobom uwikłanym w przemoc.

Harmonogram dyżurów dostępny jest w Centrum Wspierania Rodziny. 

Rejestracja: Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie lub telefonicznie pod numerem 12 276 34 10, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Miejsce: Dyżur pełniony będzie w formie stacjonarnej Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, lub alternatywnie w czasie pandemii w formie on-line lub w formie teleporad.

Porady udzielane są bezpłatnie w ramach projektu  „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2022., współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Małgorzata Kopeć | wtorek, 6 września 2022, 14:06
drukuj