Aktualności

Finał gminnego konkursu plastycznego „Dzieci bajki ilustrują”

8 listopada 2022 r. sala obrad skawińskiego ratusza stała się miejscem uroczystego wręczenia nagród laureatom gminnego konkursu plastycznego „Dzieci bajki ilustrują”. 

Konkurs ten ogłoszony we wrześniu br. adresowany był do uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych naszej gminy. Polegał on na wykonaniu ilustracji do otrzymanej przez szkołę bajki profilaktycznej wyłonionej w przeprowadzonym wcześniej konkursie literackim pt. „Rodzinna Apteczka” skierowanym do rodziców i opiekunów.

Oba konkursy, trzeciej już edycji, zorganizowały Centrum Wspierania Rodziny oraz Biblioteka Pedagogiczna.

Do organizatorów wpłynęły 134 prace plastyczne. Jury w składzie: Karolina Kozanecka – Zastępca dyrektora ds. kultury CKiS, Stanisława Szczepaniak – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Lidia Ippoldt i Lucyna Podgórna nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej nagrodziło dziesięcioro dzieci.

I miejsce – Dorota Mitka – Szkoła Podstawowa w Radziszowie

II miejsce – Barbara Krupnik – Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie

III miejsce – Jagoda Serwińska – Szkoła Podstawowa w Rzozowie

Wyróżnienia:

 • Laura Świder – Szkoła Podstawowa w Zelczynie
 • Natalia Karaś – Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie
 • Michalina Szafran – Zespół Katolickich Szkół
 • Lena Morawska – Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
 • Laura Aderek – Szkoła Podstawowa w Pozowicach
 • Emilia Konopka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie
 • Zuzanna Swatek – Zespół Katolickich Szkół.

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną wręczyli Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy Witold Grabiec, członkowie jury, a z ramienia organizatorów Małgorzata Kopeć – Kierownik Centrum Wspierania Rodziny i Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
w Skawinie.

Do placówek oświatowych przekazano ponadto imienne dyplomy dla wszystkich uczestników.

Dyplomy podziękowania otrzymali również dyrektorzy szkół, które przystąpiły do konkursu:

 • Bożena Moskwa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie
 • Bożena Wrzoszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie
 • Urszula Osielczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie
 • Elżbieta Drążek – Dyrektor Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie
 • Andrzej Morawa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach
 • Marcelina Kubik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozowicach
 • Teresa Sławik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszowie
 • Anastazja Koczur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzozowie
 • Teresa Dąbrowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie

Podczas uroczystej gali panie Krystyna Droździewicz oraz Małgorzata Kopeć opowiedziały o dotychczasowych edycjach „Rodzinnej Apteczki”. Zapowiedziały również wydanie kolejnego zbiorku bajek profilaktycznych będącym efektem tegorocznych i wcześniejszych konkursów. Aktualnie trwają prace nad publikacją, która zostanie wydana pod koniec grudnia 2022 ze środków gminy Skawina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 r.

Głos zabrał również Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec podkreślając rolę czytania bajek oraz baśni i zachęcając młodych ludzi do sięgania po książki.

Przypomnijmy:

Tytuł konkursów na bajki profilaktyczne „Rodzinna Apteczka” nie jest przypadkowy. To kontynuacja działań profilaktycznych gminy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Od kliku lat w szkołach z terenu gminy Skawina realizowany jest program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” adresowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Realizatorów programu przygotowało Centrum Wspierania Rodziny organizując specjalne szkolenia.  

A jego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. APPE jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również odzyskać dobry humor i nadzieję  czy nabywać odporność psychiczną. Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji, gdy masz tylko kilka lub kilkanaście lat? tego uczy program.

Jako, że tematyka konkursu zbliżona jest do treści zawartych w programie, stąd pomysł na tytuł konkursu „Apteczka rodzinna”.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, laureatom serdecznie gratulujemy!

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie/ Centrum Wspierania Rodziny

Fot. Krzysztof Skrzybalski

Małgorzata Kopeć | środa, 16 listopada 2022, 13:56
drukuj