Banner 3

Aktualności

Gmina Skawina w kampanii NO PROMIL NO PROBLEM

Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym. Dlatego też, prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na drodze znalazło się w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. W ramach realizacji zadania, gmina Skawina przystąpiła do współpracy z organizatorami akcji NO PROMIL NO PROBLEM i włączyła się w XIII już edycję akcji realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie gminy Skawina objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Głównym inicjatorem  kampanii jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  Wieliczki  Solny Gwarek w partnerstwie z gminami, które zgłoszą swój udział w kampanii.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

Czas izolacji z powodu COVID-19 sprzyja zwiększonemu spożywaniu środków psychoaktywnych, w tym alkoholu. W grupie osób spożywających te środki są również dojeżdżający do pracy autem. Istnieje realna obawa, że kierowcy ulegając nowemu nawykowi popijania w ciągu dnia, mogą przekraczać granice, które trzymali dotychczas. Tym bardziej potrzebna jest edukacja dotycząca samooceny stanu własnej trzeźwości.

Jak co roku, kampania realizowana jest przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Gminy biorące udział w projekcie otrzymują specjalnie przygotowane, bezpłatne materiały pomocne w realizacji działań kampanijnych (ulotki, plakaty, baloniki, koszulki, scenariusze zajęć do pracy z uczniami i inne).

Do udziału w tej ważnej społecznie kampanii zostały zaproszone między innymi placówki oświatowe z terenu gminy Skawina. Swój udział w akcji zgłosiły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie,  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Szkoła Podstawowa w Radziszowie, Szkoła podstawowa w Zelczynie, Zespół Katolickich Szkół w Skawinie. Bardzo dziękujemy za przystąpienie to tej jakże ważnej społecznie akcji.

Działania planowane do realizacji w ramach akcji:

  • profilaktyczne zajęcia warsztatowe w oparciu o przekazane scenariusze NOP NOP
  • szkolenia dla Rad Pedagogicznych (online/stacjonarne)
  • spotkania edukacyjne skierowane do rodziców na podstawie przekazanych prezentacji (online/stacjonarne)
  • udział koordynatorów w Konferencji NO PROMIL NO PROBLEM (online/stacjonarne)
  • przygotowanie na terenie szkół tablic tematycznych z informacją o kampanii
  • konkursy NO PROMIL NO PROBLEM
  • udział w szkoleniu przedstawicieli samorządu uczniowskiego (online/stacjonarne)
  • profilaktyczne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli
  • kontrole kierowców pod względem trzeźwości prowadzone przez funkcjonariuszy policji
  • rozpowszechnienie DEKLARACJI pasażera/świadka

i inne inicjatywy podejmowane przez szkoły biorące udział w akcji. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19, każda z inicjatyw będzie dostosowana formą do aktualnej sytuacji, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników.

Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy, znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu i liczymy na wsparcie i udział różnych środowisk w tej ważnej społecznie sprawie.

Wyrażamy nadzieję, że podejmując wspólne działania na terenie gminy  – przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 12 października 2020, 16:29
drukuj