Banner 1

Grupa Psychoedukacyjno-Rozwojowa dla Osób Uwikłanych w Przemoc

Grupa Psychoedukacyjno-rozwojowa dla osób uwikłanych w przemoc

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19) do odwołania, spotkania Grupy Psychoedukacyjno-Rozwojowej dla osób uwikłanych w przemoc, kontynuowane będą online w formie wideokonferencji, za pomocą komunikatora Skype  pod stałym kontem użytkownika: live:.cid.32c5b767fb481634 
link: https://join.skype.com/invite/iKRvEB22oH23

 aktualny harmonogram  poniżej

———————————————————————————————

Adresaci:

Grupa psychoedukacyjno-rozwojowa stanowi III stopień pomocy grupowej, dla osób doświadczających przemocy. W spotkaniach grupy mogą uczestniczyć osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Skawina,  które doświadczają/ły przemocy i ukończyły I, II etap tj. grup psychoedukacyjnych w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Dla osób biorących udział w grupie III ważna jest dalsza praca, która wzmocni efekty wcześniejszej pracy. Kolejna edycja grupy będzie poświęcona między innymi rozwojowi, gdzie będą odkrywały źródła wewnętrznych zasobów, siły i mocy. Poprzez warsztaty opracowane będą wskazówki do dalszej pracy nad budowaniem pewności siebie. Beneficjentki programu przyglądać się będą sobie i relacją ze światem, również realizując indywidualną pracę domową, których efekty zostaną omówione na kolejnym spotkaniu. Pracować będą nad wyznaczaniem realnych celów krótko i długoterminowych oraz tego jak być konsekwentną   i wytrwałą w działaniu.

Ostatecznej kwalifikacji do uczestnictwa w grupie dokonuje prowadząca.  

Cel główny programu:

  • wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych beneficjentów, modyfikacja myślenia o sobie, świecie, innych ludziach w sposób sprzyjający, dobremu, codziennemu funkcjonowaniu
  • uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia.

 Cel szczegółowy programu:

  • praca na odkrytych zasobach
  • zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia poprzez zmianę nastroju i zachowania
  • zweryfikowanie własnego wzorca myślenia i własnego przekonania

Metody pracy: psychoedukacja, dialog sokratejski, tabela myśli automatycznych, praca własna, przeformułowanie poznawcze 

Grupa psychoedukacyjno-rozwojowa:

  • prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską –       seksuolog kliniczny, psychoterapeuta behawioralno – poznawczy,  psycholog, pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegły sądowy, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediator.
  • ma charakter – grupy zamkniętej;
  • jest grupą, w której mogą uczestniczyć osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Skawina, które doświadczają/ły przemocy i ukończyły I, II etap tj. grupę psychoedukacją organizowaną w Centrum Wspierania Rodziny w latach poprzednich.

Terminy spotkań

l.p. Data Godziny
1. 13 maja 2021 r. 16.00 – 19.00
2. 27 maja 2021 r. 16.00 – 19.00
3. 03 czerwca 2021r. 16.00 – 19.00
4. 10 czerwca 2021 r. 16.00 – 19.00
5. 24 czerwca 2021 r. 16.00 – 19.00
6. 08 lipca 2021 r. 16.00 – 19.00
7. 15 lipca 2021 r. 16.00 – 19.00
8. 22 lipca 2021 r. 16.00 – 19.00
9. 29 lipca 2021 r. 16.00 – 19.00
10. 05 sierpnia 2021 r. 16.00 – 19.00