Banner 1

Grupa Psychoterapeutyczna dla Osób Doświadczających Przemocy

Grupa Psychoterapeutyczna dla osób doświadczających przemocy

 

Adresaci:

Grupa psychoterapeutyczna stanowi ostatni stopień pomocy grupowej/terapeutycznej, dla osób doświadczających przemocy. Ostatecznej kwalifikacji do uczestnictwa w grupie dokonuje prowadząca.  

Cel główny programu:

  • nauczyć się myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający,  
  • dobremu, codziennemu funkcjonowaniu.

 Cel szczegółowy programu:

  • U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Podczas zajęć będą stosowane techniki CBT, aby pomóc beneficjentkom zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania.

Psychoterapia grupowa w nurcie CBT, ma na celu wprowadzenie w życiu  beneficjentek trwałych zmian na lepsze, poprawę jakości życia, usprawnienie funkcjonowania w relacjach z innymi. Jednocześnie tego typu praca daje unikalną możliwość skorzystania z czynników terapeutycznych, specyficznych dla pracy grupowej, między innymi takich jak; zaszczepienie nadziei, która wzrasta wraz obserwowaniem poprawy u innych, którzy doświadczają podobnych problemów. Wyniki przeprowadzanych badań wskazują na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu PTSD, lęków, depresji. Czyli tego wszystkiego czego doznawały, przez wiele lat  kobiety uwikłane  w  przemoc.

Metody pracy: dialog sokratejski, zapis myśli, zadania domowe, ekspozycja, przeformułowanie poznawcze

Grupa psychoterapeutyczna:

  • prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – seksuologa klinicznego, psychoterapeutę CBT, psychologa, pedagoga, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarą przemocy, mediatora;
  • ma charakter – grupy zamkniętej;
  • jest grupą, w której mogą uczestniczyć osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Skawina, które doświadczają/ły przemocy i ukończyły I etap tj. grupę psychoedukacją organizowaną w Centrum Wspierania Rodziny w latach poprzednich.

Terminy spotkań – OBECNIE CYKL SPOTKAŃ ZAKOŃCZONY

Miejsce spotkań:

Biuro – Centrum Wspierania Rodziny  przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Spotkania odbywają w małym gronie, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Regularne spotkania umożliwiają głębszy kontakt i intensywną osobistą pracę.