Banner 5

Stowarzyszenie Abstynenckie „Alam”

Stowarzyszenie Abstynenckie „ALAM” jest grupą kobiet i mężczyzn, której podstawowym celem jest:

  • trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu,
  • promocja abstynencji jako stylu życia,
  • działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i bezdomnością.

Prezes: Jadwiga Kucharczyk – kontakt telefoniczny: 518 556 080.