Banner 5

Grupa Psychoedukacyjno-Rozwojowa dla Osób Uwikłanych w Przemoc

Grupa Psychoedukacyjno-rozwojowa dla osób uwikłanych w przemoc

Informujemy, że od dnia 14 maja 2020r. do odwołania (w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-19) spotkania Grupy Psychoedukacyjno-Rozwojowej dla osób uwikłanych w przemoc kontynuowane będą online w formie wideokonferencji, za pomocą komunikatora Skype – szczegóły organizacyjne i aktualny harmonogram  TUTAJ

———————————————————————————————

Adresaci:

Grupa psychoedukacyjno-rozwojowa stanowi II stopień pomocy grupowej, dla osób doświadczających przemocy, a które, ukończyły I etap tj. grupę psychoedukacyjną w Centrum Wspierania Rodziny .

Dla osób biorących udział w grupie I ważna jest dalsza praca, która wzmocni efekty wcześniejszej pracy. Kolejna edycja grupy będzie poświęcona między innymi rozwojowi, gdzie będą odkrywały źródła wewnętrznych zasobów, siły i mocy. Poprzez warsztaty opracowane będą wskazówki do dalszej pracy nad budowaniem pewności siebie. Beneficjentki programu przyglądać się będą sobie i relacją ze światem, również realizując indywidualną pracę domową, których efekty zostaną omówione na kolejnym spotkaniu. Pracować będą nad wyznaczaniem realnych celów krótko i długoterminowych oraz tego jak być konsekwentną   i wytrwałą w działaniu.

Ostatecznej kwalifikacji do uczestnictwa w grupie dokonuje prowadząca.  

Cel główny programu:

  • wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych beneficjentów, modyfikacja myślenia o sobie, świecie, innych ludziach w sposób sprzyjający, dobremu, codziennemu funkcjonowaniu
  • uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia.

 Cel szczegółowy programu:

  • praca na odkrytych zasobach
  • zmiana dezadaptacyjnego sposobu myślenia poprzez zmianę nastroju i zachowania
  • zweryfikowanie własnego wzorca myślenia i własnego przekonania

Metody pracy: psychoedukacja, dialog sokratejski, tabela myśli automatycznych, praca własna, przeformułowanie poznawcze 

Grupa psychoedukacyjno-rozwojowa:

  • prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską –       seksuolog kliniczny, psychoterapeuta behawioralno – poznawczy,  psycholog, pedagog, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegły sądowy, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediator.
  • ma charakter – grupy zamkniętej;
  • jest grupą, w której mogą uczestniczyć osoby dorosłe, zamieszkujące na terenie gminy Skawina, które doświadczają/ły przemocy i ukończyły I etap tj. grupę psychoedukacją organizowaną w Centrum Wspierania Rodziny w latach poprzednich.

Terminy spotkań

l.p. Data Godziny
1. 23 stycznia 2020r. 16.00 – 19.00
2. 30 stycznia 2020r. 16.00 – 19.00
3. 06 lutego 2020r. 16.00 – 19.00
4. 13 lutego 2020r. 16.00 – 19.00
5. 20 lutego 2020r 16.00 – 19.00
6. 5  marca 2020r. 16.00 – 19.00
7. 12 marca 2020r. 16.00 – 19.00
8. 19 marca 2020r. 16.00 – 19.00
9. 2 kwietnia 2020r. 16.00 – 19.00
10. 16 kwietnia 2020r. 16.00 – 19.00
11. 24 kwietnia 2020r. 16.00 – 19.00
12. 30 kwietnia 2020r. 16.00 – 19.00
13. 7 maja 2020r. 16.00 – 19.00
14. 14 maja 2020r. 16.00 – 19.00
15. 21 maja 2020r. 16.00 – 19.00
16. 4 czerwca 2020r. 16.00 – 19.00
17. 11 czerwca 2020r. 16.00 – 19.00

Miejsce spotkań:

Centrum Wspierania Rodziny  przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Spotkania odbywają w małym gronie, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Regularne spotkania umożliwiają głębszy kontakt i intensywną osobistą pracę.