Banner 5

Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Doświadczających Przemocy

Grupa Psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

Adresaci: Grupa adresowana jest do dorosłych osób mieszkających i przebywających na terenie Skawiny, doświadczających przemocy w rodzinie, oraz tych które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Cel główny programu: zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości  i kompetencji społecznych.

Cel szczegółowy programu:

 • rozpoznanie sytuacji ODP, zdefiniowanie problemu, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo,
 • odbudowanie sił obronnych organizmu; praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny oraz przeformułowanie ich,
 • motywowanie do podjęcia własnych działań; nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia,
 • odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska jest cykliczności i faz przemocy,
 • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób stosujących przemoc,
 • mity dotyczące stereotypowego myślenia na temat zjawiska przemocy, związane nałogiem zniewolenia – rola kobiety i mężczyzny w związku,
 • rozumienie psychologicznych i społecznych skutków doznawanej przemocy, omówienie destruktywnego wpływu przemocy w rodzinie na dzieci/również dorosłe/, konsekwencje wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,
 • nauka umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu,
 • pomoc w psychologicznym uniezależnieniu się od sprawcy przemocy, aby rozpocząć samodzielne życie,
 • nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych,
 • rozpoznanie współuzależnienia w związku oraz wychodzenia z niego.

Efekty uczestnictwa w zajęciach: odbudowa pozytywnego obrazu siebie, podwyższenie i wzmocnienie samooceny, uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia, zwiększenie świadomości praw osobistych, wypracowanie skutecznego porozumiewania się z ludźmi, rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby, inwestycja w siebie i swój rozwój, zwiększanie swojej asertywności w relacjach z drugim człowiekiem.

Metody pracy: praca  w  grupach, ekspozycje, eksperymenty behawioralne, analiza własnych ograniczeń, prace osobiste/domowe, tabela myśli automatycznych.

Grupa psychoedukacyjna:

 • prowadzona będzie przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską seksuologa klinicznego, psychoterapeutę CBT, psychologa, pedagoga, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediatora.
 • ma charakter – grupy otartej. Liczebność grupy jest ok 13 osób.

Miejsce realizacji:  Centrum Wspierania Rodziny  przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Termin realizacji: aktualnie trwa nabór do kolejnej grupy.

Więcej informacji na temat grupy można uzyskać pod numerem telefonu 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wpierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J.Popiełuszki 17 , w godz. 10.00 do 18.00.

Jeśli doświadczasz przemocy, chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc? Ta grupa jest dla Ciebie!!

 

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 –  udział  w spotkaniach jest bezpłatny!