Banner 5

Grupa Wsparcia Dla Osób Doświadczających Przemocy

Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Doświadczających Przemocy

CELEM GRUPY PSYCHOEDUKACYJNEJ JEST:

 • zatrzymać przemoc w rodzinie,
 • zdobyć wiedzę, czym jest zjawisko przemocy w rodzinie (cykl i fazy przemocy),
 • zdobyć wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • zmienić stereotypowe myślenie na temat zjawiska przemocy dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny (obalanie mitów),
 • poznać mechanizmy stosowania przemocy (dlaczego ludzie stosują przemoc),
  dowiedzieć się, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo (art.207 kk) i można się przed nią skutecznie bronić,
 • zdobyć informację o aspektach prawnych zjawiska przemocy domowej, poznać swoje prawa,
 • wzmocnić więzi społeczne, nawiązać kontakty z osobami o podobnych trudnościach jak również z tymi, którzy nauczyli się żyć „bez przemocy”,
 • zbudowanie na nowo relacji z dzieckiem wzrastającej w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • zdobycie umiejętności funkcjonowania w związku po doznanych urazach,
 • praca nad własnymi emocjami.

DŁUGOTERMINOWE EFEKTY UDZIAŁU W GRUPIE:

 • uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia,
 • zwiększenie świadomości praw osobistych,
 • odbudowa pozytywnego obrazu siebie,
 • wzmocnienie poczucie własnej wartości,
 • wypracowanie skutecznego porozumiewania się z ludźmi (porozumienie bez przemocy),
 • rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w potrzeby swoje oraz dzieci,
 • przygotowanie się do nadchodzących zmian w życiu,
 • inwestycja w siebie i swój rozwój,
 • zwiększanie swojej asertywności w relacjach z ludźmi.

FORMY PRACY:

 • wykłady, edukacja,
 • praca nad wyciszeniem negatywnych emocji,
 • praca warsztatowa w grupach,
 • analiza własnych ograniczeń,
 • konsultacje indywidualne.

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA:

 • prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – Dyrektora Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, seksuologa klinicznego, psychoterapeutę, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak i w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediatora, wykładowcę,  od wielu lat współpracującą z Gminą Skawina.
 • jest grupą, w której mogą uczestniczyć dorosłe osoby  zamieszkujące na terenie gminy Skawina. Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają przemocy w rodzinie oraz te, które podjęły działania, aby rozpocząć nowy etap w życiu.
 • składa się z części I – psychoedukacyjnej i II – rozwojowej. Spotkania odbywać się będą  cyklicznie raz w tygodniu, w każdy piątek   w Centrum wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17,  od dnia 10 marca i trwać będą do 15 grudnia 2017r. – 27 spotkań ( z wakacyjną przerwą od 3 czerwca do 14 września 2017r. i za wyjątkiem dnia 28 kwietnia, 3 listopada 2017r. kiedy odbędą się konsultacje indywidualne).
 • może się rozrastać w ciągu czasu jej działalności o innych członków, jednakże każdą nową osobę przed przystąpieniem do grupy psychoedukacyjnej zapraszamy na indywidualne spotkanie z osobą prowadzącą, która kwalifikuje osoby do grupy.

 HARMONORGRAM SPOTKAŃ

10.03.2017r.  do godz. 16.30-19.30

17.03.2017r.  do godz. 16.30-19.30

24.03.2017r.  do godz. 16.30-19.30

31.03.2017r.  do godz. 16.30-19.30

07.04.2017r.  do godz. 16.30-19.30

10.04.2017r.  do godz. 16.30-19.30

21.04.2017r.  do godz. 16.30-19.30

28.04.2017r.  do godz. 13.30-16.30 – konsultacje indywidualne

28.04.2017r.  do godz. 16.30-19.30

12.05.2017r.  do godz. 16.30-19.30

19.05.2017r.  do godz. 16.30-19.30

26.05.2017r.  do godz. 16.30-19.30

02.06.2017r.  do godz. 16.30-19.30

 03.06.2017r. do 14.09.2017r – wakacyjna przerwa

15.09.2017r.  do godz. 16.30-19.30

22.09.2017r.  do godz. 16.30-19.30

29.09.2017r.  do godz. 16.30-19.30

06.10.2017r.  do godz. 16.30-19.30

13.10.2017r.  do godz. 16.30-19.30

20.10.2017r.  do godz. 16.30-19.30

27.10.2017r.  do godz. 16.30-19.30

03.11.2017r.  do godz. 13.30-16.30 - konsultacje indywidualne

03.11.2017r.  do godz. 16.30-19.30

17.11.2017r.  do godz. 16.30-19.30

24.11.2017r.  do godz. 16.30-19.30

01.12.2017r.  do godz. 16.30-19.30

08.12.2017r.  do godz. 16.30-19.30

15.12.2017r.  do godz. 16.30-19.30

Osoby biorące udział w spotkaniach muszą być pełnoletnie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Więcej informacji na temat grupy oraz zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie w godz. 10.00 do 20.00.

Jeśli doświadczasz przemocy,
chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły,
wyjść z izolacji, dać sobie pomóc?

Ta grupa jest dla Ciebie!!

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.