Banner 5

Grupa Psychoedukacyjna dla Osób Doświadczających Przemocy

Grupa Psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy

Adresaci: Grupa adresowana jest do dorosłych osób mieszkających i przebywających na terenie Skawiny, doświadczających przemocy w rodzinie, oraz tych które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Cel główny programu: zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości  i kompetencji społecznych.

Cel szczegółowy programu:

 • rozpoznanie sytuacji ODP, zdefiniowanie problemu, zapewnienie wsparcia, uświadomienie, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo,
 • odbudowanie sił obronnych organizmu; praca nad emocjami, myślami automatycznymi, przekonaniami kluczowymi; rozpoznanie schematów myślowych dotyczące rodziny, roli kobiety i mężczyzny oraz przeformułowanie ich,
 • motywowanie do podjęcia własnych działań; nauka zdobywania umiejętności niezbędnych do niezależnego życia,
 • odbudowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • psychoedukacja mająca na celu uświadomienie zjawiska jest cykliczności i faz przemocy,
 • zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania przemocy, charakterystyka zachowań i metod oddziaływania osób stosujących przemoc,
 • mity dotyczące stereotypowego myślenia na temat zjawiska przemocy, związane nałogiem zniewolenia – rola kobiety i mężczyzny w związku,
 • rozumienie psychologicznych i społecznych skutków doznawanej przemocy, omówienie destruktywnego wpływu przemocy w rodzinie na dzieci/również dorosłe/, konsekwencje wzrastania w rodzinie dysfunkcyjnej,
 • nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; nauka rozpoznawania u siebie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,
 • nauka umiejętności zapobiegania negatywnym skutkom stresu,
 • pomoc w psychologicznym uniezależnieniu się od sprawcy przemocy, aby rozpocząć samodzielne życie,
 • nauka umiejętności asertywnego stawiania granic, rozpoznanie i korzystanie z posiadanych zasobów, nauka konstruktywnych zachowań obronnych,
 • rozpoznanie współuzależnienia w związku oraz wychodzenia z niego.

Efekty uczestnictwa w zajęciach: odbudowa pozytywnego obrazu siebie, podwyższenie i wzmocnienie samooceny, uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia, zwiększenie świadomości praw osobistych, wypracowanie skutecznego porozumiewania się z ludźmi, rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby, inwestycja w siebie i swój rozwój, zwiększanie swojej asertywności w relacjach z drugim człowiekiem.

Metody pracy: praca  w  grupach, ekspozycje, eksperymenty behawioralne, analiza własnych ograniczeń, prace osobiste/domowe, tabela myśli automatycznych.

Grupa psychoedukacyjna:

 • prowadzona będzie przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską seksuologa klinicznego, psychoterapeutę CBT, psychologa, pedagoga, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediatora.
 • ma charakter – grupy otartej. Liczebność grupy jest ok 13 osób.

Termin realizacji: 26 września –  19 grudnia 2019r. wg poniższego harmonogramu.

     Data  Godziny
26.09.2019 r.

03.10.2019 r.

10.10.2019 r.

17.10.2019 r.

24.10.2019 r.

31.10.2019 r.

07.11.2019 r.

14.11.2019 r.

21.11.2019 r.

28.11.2019 r.

05.12.2019 r.

12.12.2019 r.

19.12.2019 r.

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00   

16.00-19.00 

16.00-19.00  

16.00-19.00   

16.00-19.00  

Miejsce realizacji:  Biuro – Centrum Wspierania Rodziny  przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie przy ul. Popiełuszki 17 w Skawinie.

Więcej informacji na temat grupy można uzyskać pod numerem telefonu 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Wpierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J.Popiełuszki 17 , w godz. 10.00 do 18.00.

Jeśli doświadczasz przemocy, chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc? Ta grupa jest dla Ciebie!!

 

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 –udział  w spotkaniach jest bezpłatny!