Banner 4

Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM

Stowarzyszenie Abstynenckie „ALAM” jest grupą kobiet i mężczyzn, której podstawowym celem jest:

  • trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu,
  • promocja abstynencji jako stylu życia,
  • działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i bezdomnością.

Prezes:Mieczysław Kaczmarczyk – kontakt każdy wtorek w godz. 15.00 – 16.00.