Banner 3

Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM

Stowarzyszenie Abstynenckie „ALAM” jest grupą kobiet i mężczyzn, której podstawowym celem jest:

  • trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu,
  • promocja abstynencji jako stylu życia,
  • działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i bezdomnością.

Spotkania odbywają się w Centrum Wspierania Rodziny w każdą sobotę i niedzielę od godz. 16:00 – 20.00.