Aktualności

Happening „NO PROMIL NO PROBLEM”

Mając na względzie bezpieczeństwo i trzeźwość na terenie naszej gminy, a także podejmując działania edukacji publicznej dotyczące ograniczenia szkód związanych ze spożywaniem alkoholu, które wpisują się w założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, gmina Skawina włączyła się w realizację zadań XIV edycji kampanii społecznej  „NO PROMIL – NO PROBLEM”, której celem jest promowanie trzeźwości na polskich drogach, zmniejszenie na terenie Małopolski liczby osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, jak również zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców poprzez wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. 

Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie gminy Skawina objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

W dniu 17 listopada br. na płycie Rynku w Skawinie odbył się uroczysty happening połączony z marszem trzeźwości będący podsumowaniem tegorocznej XIV edycji kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”.  Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia była Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance Pani Jolanta Kozłowska, Pani Małgorzata Kopeć – Kierownik  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie,  Pani Elwira Biel – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie oraz Pani Beata Kurek – Prezes Fundacji „Odzyskaj Nadzieję”.

W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. J.Korczaka w Kopance, uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Skawinie oraz delegacje uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Skawinie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach, Szkoły Podstawowej w Zelczynie,  Szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim, Szkoły Podstawowej w Rzozowie.

Wspaniałym i wyjątkowym gościem tegorocznej imprezy był Czesław Lang – polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. in Tour de Pologne oraz Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk. Wybitni sportowcy z uśmiechem i radością podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach i ich wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Podpisali także „Deklarację, odpowiedzialnego pasażera/świadka”, na której widniał już podpis Burmistrza MiG Skawina, pana Norberta Rzepisko, który jako pierwszy podpisał deklarację.

Niezwykle atrakcyjnym i ważnym punktem tego wydarzenia była obecność kierowcy rajdowego Waldemara Kluzy, który wyraził duże poparcie dla odbywającej się akcji. Ten utytułowany sportowiec także podpisał „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”.

W imprezie brali również udział: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Komendant Komisariatu Policji w Skawinie podins. Marek Kowalik, Kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie Marek Marzec, p. Krzysztof Gerc Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, p. Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie,  p. Maryla Kruk i p. Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, p. Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kopanki, a nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska  oraz policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie.

W trakcie imprezy:

  • uczniowie apelowali do dorosłych mieszkańców o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach,
  • uczniowie apelowali również do świadków, aby mieli odwagę wymagać trzeźwości od osób prowadzących pojazdy,
  • prezentowali transparenty, okrzyki nawiązujące do przesłania kampanii,
  • uczniowie ZPO im. J. Korczaka w Kopance odczytywali napisane przez siebie listy do kierowców zawierające apel o bezpieczne, trzeźwe i świadome prowadzenie pojazdów,
  • uczniowie skawińskiego LO zaprezentowali swe poparcie dla trzeźwości poprzez scenkę rodzajową, a grupa licealistek w tanecznym rytmie belgijki pięknie prezentowała nopromilowe przesłanie,
  • dorośli uczestnicy imprezy profilaktycznej podpisywali „Deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka”, przygotowaną przez Centrum Wspierania Rodziny, gdzie znajdzie swoje honorowe miejsce.

Uczestnicy happeningu przeszli ulicami skawińskiego Rynku prezentując podczas marszu trzeźwości hasła promujące bezpieczne, „bezpromilowe” poruszanie się po drogach. Razem z dziećmi i młodzieżą maszerowali wszyscy zaproszeni goście.

Radosna atmosfera, piękna pogoda, atrakcje przygotowane przez organizatorów, a przede wszystkim wspaniała postawa młodych uczestników happeningu, którzy tak mocno i przekonywająco apelowali o bezpieczeństwo i trzeźwość na drogach, sprawiły, że dzień 17 listopada 2021 roku wpisał się mocno w kalendarzu wydarzeń naszego miasta.

O wydarzeniu NO PROMIL NOE PROBLEM
w Telewizji Kraków – Link TUTAJ 

 

Reportaż o Happeningu w Skawińskiej Kronice Filmowej 

Zdjęcia:  Archiwum UMiG w Skawinie

fot. Krzysztof Skrzybalski

           

Źródło: ZPO w Kopance, CWR, LO w Skawinie 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 25 listopada 2021, 09:03
drukuj