Banner 5

Aktualności

III Międzyszkolna Debata Oksfordzka w ramach kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”

XIV edycja kampanii społecznej „No promil – no problem” realizowanej na terenie Gminy Skawina przebiega pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Podobnie, jak w roku ubiegłym, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance włącza się w działania promujące właściwe postawy kierowców i pieszych  na terenie naszej gminy i województwa małopolskiego.

W ramach realizacji kampanii w dniu 15 grudnia 2021 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka odbyła się III Międzyszkolna Debata Oksfordzka.
Pomysłodawcą i organizatorem tego spektakularnego wydarzenia jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusz Korczaka w Kopance, Jolanta Kozłowska. Ścisła współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich) oraz z Małgorzatą Kopeć, Kierownikiem Centrum Wspierania Rodziny, zaowocowała wspaniałym spotkaniem.

W szranki debatowania stanęły dwie czteroosobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Wiktoria Fudalej, Wiktoria Kochana, Jakub Skrzypoń i Anna Zajda. Uczniowie przygotowywali się do debaty po kierunkiem Joanny Pukło. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach reprezentowali: Eliza Chmura, Dawid Jankowicz, Amelia Pasierbek, Michał Zajączkowski. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała Katarzyna Brzeska. Młodzi debatanci nie tylko podjęli nowatorskie i trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Dwie drużyny  zmierzyły  się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji (ZPO Kopanka), która w debacie broniła tezy „Sposób, w jaki we współczesnej kulturze masowej przedstawiany jest alkohol i jego spożywanie należy ocenić negatywnie”, i opozycji (SP Jaśkowice), która starała się tezę obalić. Najważniejszy był  wspólny cel: edukacja i wpływ na zmiany w postawach i zachowaniach społecznych, bo bezpromilowo=bezproblemowo. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o przyznaniu statusu zwycięzcy obu drużynom. Brawo!!!

Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od Marka Marca – kierownika Wydziału Edukacji, Andrzeja Morawy – dyrektora SP w Jaśkowicach oraz Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki oraz życzenia dalszych sukcesów
w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

Debata poprzedzona została warsztatami profilaktycznymi opartymi na  metodzie debaty oksfordzkiej oraz nauce krytycznego myślenia. zorganizowanymi dla drużyn szkolnych biorących udział w debacie. Warsztaty oraz nagrody dla uczestników „debaty” zostały pokryte z budżetu Gminy Skawina w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 

Źródło: ZPO w Kopance/ CWR.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 

Maria Żyła | poniedziałek, 20 grudnia 2021, 14:18
drukuj