Banner 4

Aktualności

Informacja o wznowieniu dyżurów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, iż od dnia 16 czerwca 2020 roku wznawiamy dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, w sposób następujący:

 1. Obsługa osób przychodzących na dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, odbywać się będzie w tzw. „zielonym punkcie” tj. przygotowanej do tego sali obsługi klienta (pokój nr 5) w budynku  Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17.
 2. Do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, przy jednoczesnym zachowaniu stosownych odległości 2 metrów.
 3. Odległość pomiędzy klientami oczekującymi na obsługę – minimum 2 metry między osobami.
 4. Wizyty interesantów odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 18.00 po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (w każdy wtorek w godz. od 16.00 do 18.00) w pod numerem telefonu 12 276 34 10 wew. 14, lub za pośrednictwem poczty – dotyczy wezwań kierowanych do zainteresowanych osób.
 5. Osoby wykazujące objawy chorobowe (m.in. gorączka, kaszel) nie będą przyjmowane.
 6. Osoby wchodzące do sali mają obowiązek zdezynfekować ręce, korzystając ze środków dezynfekujących znajdujących się przed salą obsługi klienta.
 7. Wszystkie osoby przychodzące zobowiązane są posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Członkowie Komisji w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są zakrywać, przy pomocy maski, maseczki albo przyłbicy, usta i nos.
 9. Petenci będą przyjmowani pojedynczo, w wyjątkowych sytuacjach petenci mogą wejść z osobą towarzyszącą (np. tłumaczem języka migowego, pełnomocnikiem, opiekunem),
 10. Po wyjściu każdego interesanta przedstawiciel Komisji dezynfekuje najbliższe otoczenie: stolik, krzesło, długopis.
 11. Wnioski i inne dokumenty adresowane do Komisji poddaje się przed wprowadzeniem do obiegu 24 godzinnej kwarantannie.
 12. Po zakończonej pracy sala obsługi klienta zostanie zdezynfekowana.

Wnioski do Komisji w sprawie leczenia odwykowego można pobrać z naszej strony internetowej – TUTAJ i złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 14 pokój nr. 8, w godzinach pracy Urzędu.

Małgorzata Kopeć | środa, 10 czerwca 2020, 09:00
drukuj