Banner 3

Aktualności

Przeciw sprzedaży alkoholu nieletnim

Mając na uwadze dobro mieszkańców Gminy Skawina oraz wyniki przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2017r. szkolenia – badania tzw. „Tajemniczy Klient” w wybranych punktach sprzedaży napojów alkoholowych, Urząd Miasta i Gminy  w Skawinie przystąpił do  kampanii edukacyjno-informacyjnej „Masz wpływy – wybierz marzenia nie ryzyko”  więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 14 lutego 2018, 14:18
drukuj

Warsztaty nt. „Strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”

W dniu 30 stycznia 2018r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyło się szkolenie warsztatowe nt. „Strategie pomocy dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 13 lutego 2018, 12:51
drukuj

Za nami XXII Bal trzeźwościowy

3 lutego br. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka” w Skawinie Grupy Samopomocowe AA i AL-ANON i ich przyjaciele spotkali się na tradycyjnym spotkaniu integracyjnym bez alkoholu od lat nazywanym „Balem trzeźwościowym”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 13 lutego 2018, 10:54
drukuj

Trwa nabór do „Grupy Psychoedukacyjnej dla Osób Uwikłanych w Przemoc”

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zaprasza osoby doświadczające różnych form przemocy do udziału w grupie psychoedukacyjnej. Spotkania, które rozpoczną się 09.03.2018r. potrwają do 14.12.2018r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.  więcej

Maria Żyła | poniedziałek, 5 lutego 2018, 14:24
drukuj

Centrum Zdrowia Psychicznego

Przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie rozpoczęło swoją działalność  Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe znajdujące się w strukturze Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 2 lutego 2018, 09:42
drukuj