Banner 5

Aktualności

Konferencja „Wychowanie do wartości”

10 maja 2011r. w Pałacyku „Sokół” w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się konferencja pt. „Wychowanie do wartości”, której organizatorami byli: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie.

 

Realizatorem projektu był Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie.

Konferencję, uroczyście otworzył oraz przywitał wszystkich uczestników i gości Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Przygotowując konferencję, organizatorzy chcieli zwrócić uwagę, na to, że w dzisiejszym zabieganym świecie wielu z nas żyje w napięciu pośpiechu i rutynie. Niewiele czasu poświęcamy dla dobra rodziny, na obserwowanie zmian zachodzących w dzieciach, na wspólne rozwiązywanie problemów, niejednokrotnie nawet na wspólne rozrywki i odpoczynek. Często zastanawiamy się nad tym, dlaczego młodzi negują autorytety, narzekamy na relatywizm moralny i odrzucanie uniwersalnych wartości.

Program konferencji miał celu ułatwienie pracy wychowawczej poprzez wprowadzenie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych oraz przygotowanie go do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie. Spotkanie było również wspaniałą okazją do upamiętnienia dnia Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do zatrzymania się w biegu życia codziennego i zgłębienia myśli, które nam pozostawił, a tym samym poszukiwania, zaczerpnięcia z jego nauczania tego, co pozwoli nam budować rodzicielski autorytet.

Pierwszy z prelegentów ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś – Kierownik Katedry Katechetyki, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w swoim wystąpieniu, zwrócił uwagę, że współczesny ojciec nie wie jak powinno wyglądać jego rodzicielstwo, relacje z dziećmi, żoną, praca, zaangażowanie społeczne. Odwoływał się do myśli Błogosławionego Jana Pawła II na temat roli ojca we współczesnym świecie. Przypomniał świadectwo samego Papieża o jego ojcu. Zwrócił uwagę, że Jan Paweł II wyróżnił 4 funkcje jakie pełni ojciec w rodzinie: odpowiedzialność za poczęte życie, obowiązek wychowania dzieci, praca i świadectwo życia chrześcijańskiego.

Józef Rostworowski – dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie zwrócił uwagę na zagadnienia związane z psychomanipulacją jako zagrożeniem dla rozwoju osobowego człowieka w perspektywie oddziaływania sekt i nowych ruchów religijnych.

W ostatnim wystąpieniu dr Renata Doniec z Instytutu Pedagogiki UJ omówiła zagadnienia związane z rodziną jako wartością w kontekście przemian modelu rodziny (od rodziny tradycyjnej do ponowoczesnej). Wskazała pozytywy i zwróciła uwagę na zagrożenia rodziny funkcjonującej w coraz częściej spotykanym „modelu rodziny ponowoczesnej”.

Finałem konferencji była dyskusja o tym, jak wprowadzać dzieci w świat wartości, podjęta w następujących blokach tematycznych: Rodzice jako podstawowy wzorzec osobowy dla dziecka, pomoc nauczyciela w budowaniu szczęśliwej rodziny, współpraca z rodzicami dziecka w wychowaniu do wartości. Niektóre wypowiedzi miały wątek osobisty co świadczy o głębokim przeżywaniu treści wykładów.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób, a wśród nich rodzice, opiekunowie, dziadkowie, duszpasterze, katecheci, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy socjalni, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej. Ich obecność świadczy o tym, iż leży im na sercu wychowanie dzieci w duchu poszanowania wartości, i że chcą stawiać sobie wymagania w myśl słów Błogosławionego Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

Projekt stanowił element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zapraszamy do obszernej galerii zdjęć.

 

Małgorzata Kopeć | środa, 21 grudnia 2011, 15:34
drukuj