Banner 1

Aktualności

Konkurs dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom i problemom społecznym, dotykającym przede wszystkim dzieci i młodzieży Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje Kampanię pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Akcja ma charakter ogólnopolski, a jej celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia.

Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy, o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Spot ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa od substancji psychoaktywnych.

W ramach kampanii Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Zachęcamy dzieci i młodzież gminy Skawina, które nie ukończyły 18 roku życia do udziału w konkursie, którego celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w forma

cie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym zostały przekazane do wszystkich z ternu gminy Skawina oraz do pobrania TUTAJ

 

Ponadto informujemy, że termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony przez organizatorów do dnia 6 czerwca 2019r.

Małgorzata Kopeć | piątek, 10 maja 2019, 10:14
drukuj