Banner 1

Aktualności

Laureaci konkursu „Benefis Naszej Rodziny” nagrodzeni!

W dniu 4 lutego br. w sali obrad skawińskiego ratusza, obyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom trójetapowego konkursu na benefis dla rodzin uczniów uczęszczających do szkół biorących udział w I edycji kampanii społecznej „Benefis Naszej Rodziny”.Laureatami konkursu były dwie rodziny, których uczniowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach: Rodzina Brzeskich i Rodzina Tworzydło, które otrzymały trzecie, równorzędne nagrody w etapie wojewódzkim konkursu.
Uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez organizatorów kampanii oraz nagród ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie dokonał Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina,
który objął honorowym patronatem przebieg akcji na terenie Gminy Skawina. W spotkaniu brały również udział Elwira Biel, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach oraz Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny koordynująca przebieg kampanii na terenie Gminy.

W trakcie spotkania Burmistrz złożył rodzinom gratulacje z okazji zwycięstwa w konkursie oraz podziękował za przypomnienie, jak ważną rolę odgrywają nasi bliscy. Zwycięzcy konkursu pokazali jak istotne są więzi rodzinne, które pozwalają przezwyciężać strach i pomagają w radzeniu sobie w trudnych momentach.

Jestem pełen podziwu dla Państwa zaangażowania w budowaniu więzi rodzinnych. Bardzo dziękuję za reprezentowanie i promocję naszej Gminy na szczeblu całego Województwa. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że udział w tej jakże potrzebnej społecznie inicjatywie, przyczynił się do wzmocnienia więzi oraz pogłębienia relacji w Państwa rodzinach – powiedział Burmistrz.

W dalszej części podziękował Pani Dyrektor za wsparcie przedsięwzięcia i zaangażowanie w realizację kampanii na terenie szkoły oraz przekazał podziękowania nieobecnej na uroczystości Pani Marlenie Curzydło, szkolnej koordynatorce akcji.

Podczas spotkania Rodziny przybliżyły tematy swoich prac konkursowych, które polegały na przygotowaniu fotorelacji z krótkim opisem wydarzenia rodzinnego, które miało formę rodzinnego święta. Uczestnicy konkursu mogli przygotować i przeprowadzić dowolne aktywności: gry i zabawy, ułożyć scenariusz i odegrać widowisko, spektakl, warsztaty kulinarne, plastyczne i inne kreatywne takie jak: ułożenie specjalnej piosenki  o własnej rodzinie lub wiersz, wykonać plakaty i transparenty nt. rodziny, obejrzeć zdjęcia i pamiątki rodzinne, wykonać drzewo genealogiczne, przygotować olimpiadę sportową na wesoło i inne wydarzenia rodzinne.

Cele konkursu są w tym czasie szczególnie ważne – przygotowanie i przeprowadzenie „święta rodziny” może pomóc dzieciom przeżyć radość ze wspólnego, rodzinnego bycia wyjątkowym, poczuć siłę relacji, które dają poczucie bezpieczeństwa, odkryć nowe talenty i twórcze zaangażowane.

Konkurs rodzin był elementem kampanii „Benefis Naszej Rodziny” organizowanej po raz pierwszy w Małopolsce przez Stowarzyszenie Solny Gwarek z Wieliczki i Instytut Rozwoju Społecznego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej. Celem akcji było skupienie aktywności gmin i szkół w Małopolsce na trosce o rodzinę. Działania kampanijne były ukierunkowane na zachęcanie do tworzenia i kultywowania własnych rodzinnych obyczajów, okazywania sobie nawzajem szacunku w rodzinie, wzmacnianie więzi, pogłębianie relacji, propagowanie wartości rodzinnych, promowanie mody na wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego, rozbudzanie ciekawości świata, pasji aktywności życiowej rodzin.

Projekt zakładał wypromowanie w małopolskich rodzinach celebrowania własnej wyjątkowości poprzez wprowadzenie do kalendarza uroczystości rodzinnych (jak rocznice, chrzciny, imieniny mamy, taty, urodziny dzieci) –  Benefisu  Naszej  Rodziny – dnia kiedy jesteśmy razem. W pierwszej edycji akcji wzięły udział 4 szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie.

W ramach kampanii szkoły przeprowadzały zajęcia warsztatowe on-line dla uczniów z podziałem na trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-2, 4-6, 7-8 (łącznie: 1 011 uczniów), szkolni koordynatorzy brali udział w Konferencji inaugurującej kampanię (5 osób), rodzicom zostały udostępnione pakiety pomysłów na wspólne spędzanie czasu w rodzinie, przygotowywano gazetki tematyczne w formie on-line propagujące wartości rodzinne (tworzone w oparciu o materiały kampanijne), szkołom udostępniono wystąpienia „Czas rodziny – czas dla nas” Błażeja Pasiuta z Instytutu Dialogu, „Dobry cel – lepsza rodzina” dr Zbigniewa Barcińskiego, ze Stowarzyszenia Pedagogów NATAN z Lublina oraz „Inspiracje do zorganizowania świata rodziny” dr Szymona Grzelaka Prezesa Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z Warszawy, i inne cenny inicjatywy (w tym spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie dotyczące domowych zasad związanych z cyberprzemocą, czy też przeprowadzona w szkole akcja „Razem na Święta”, w której brali udział uczniowie klas 4-6). 

Szkołom uczestniczącym w tegorocznej edycji kampanii serdecznie dziękujemy za udział w projekcie, którego realizacja była wspaniałą okazją do wspólnego spędzania czasu z rodziną, wzmacniania i pogłębiania więzi będących czynnikami chroniącymi przed uzależnianiami i innymi kryzysami, szczególnie teraz w okresie izolacji związanej z pandemią COVID-19. Wyrażamy nadzieję, że w czasie, gdy sytuacja epidemiologiczna wpływa na zmianę funkcjonowania szkół, a dzieci mają ograniczony kontakt ze swoimi rówieśnikami, kampania była dla nich wsparciem w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym, intelektualnym.

Kampania stanowiła element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

Małgorzata Kopeć | piątek, 5 lutego 2021, 10:52
drukuj