Banner 4

Aktualności

Laureaci konkursu „Rodzinna Apteczka” nagrodzeni!

W dniu 4 marca br. w sali obrad skawińskiego ratusza, obyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu na Bajkę Profilaktyczną „Rodzinna Apteczka” zorganizowanego przez  Centrum Wspierania Rodziny oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

Konkurs polegał na napisaniu bajki profilaktycznej o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów społecznych z nimi związanych. Bajka miała być adresowana do dzieci i niechcianych emocji (takich np. jak złość, lęk), niewłaściwych zachowań, trudności w nawiązywaniu relacji czy radzenia sobie ze stresem lub innej trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się lub może się znaleźć dziecko (np. nowa sytuacja rodzinna, nowe miejsce, nowa grupa rówieśnicza). Celem bajki miało być propagowanie takich wartości, jak przyjaźń, szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm, wytrwałość i realizację marzeń.

Laureatkami konkursu są:

  • Natalia Charnas – 1 miejsce
  • Justyna Rut-Thiam – 2 miejsce
  • Kazimiera Woźniak – 3 miejsce

Uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie dokonał Norbert Rzepisko, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, który objął honorowym patronatem przebieg konkursu na terenie Gminy Skawina. W spotkaniu brały również udział Krystyna Droździewicz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Lidia Ippoldt – przewodnicząca jury oraz Małgorzata Kopeć Kierownik Centrum Wspierania Rodziny.

Tytuł konkursu nie był przypadkowy. Konkurs to uzupełnienie działań  profilaktycznych gminy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Obok innych działań profilaktycznych od 2019 roku Centrum Wspierania Rodziny organizuje szkolenia dla nauczycieli – realizatorów rekomendowanego programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, adresowanego do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. APPE jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również odzyskać dobry humor i nadzieję  czy nabywać odporność psychiczną. Jako, że tematyka konkursu zbliżona była do treści zawartych w programie, stąd pomysł na tytuł „Apteczka rodzinna”.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

Jednocześnie zapraszamy dorosłych mieszkańców do pobrania bajeczek w wersji PDF, które już wkrótce zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodziny/dostęp po kliknięciu w baner Bajki Pomagajki oraz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie w zakładce Centrum Literatury Terapeutycznej, wyrażając nadzieję, że będą okazją do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami, zwłaszcza teraz w okresie izolacji związanej  z pandemią COVID-19. Wspólne czytanie bajki  może też być świetną okazją do rozmowy z dzieckiem o naszych obawach, uczuciach, jakie nam towarzyszą w tym trudnym czasie.

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna/ Centrum Wspierania Rodziny 

 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 9 marca 2021, 15:00
drukuj