Aktualności

Nabór do III modułu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” prowadzony przez Fundację Wyobraź Sobie

Fundacja Wyobraź Sobie zaprasza na warsztaty III Modułu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” pn. „Jak dogadać się z nastolatkiem?” Zajęcia oparte są na koncepcjach Elaine Mazlish i Adele Faber oraz na koncepcjach Zbigniewa Gasia, który analizuje sposób, w jaki zachowania dysfunkcyjne zaspokajają ważne potrzeby rozwojowe nastolatków.

W trakcie 10 spotkań rodzice doskonalą swój warsztat wychowawczy poznając np. cele życiowe nastolatka, ćwicząc ustalanie granic, mówienie o uczuciach czy zachęcanie nastolatków do współpracy. Dowiadują się również co robić zamiast karania czy jak wspólnie rozwiązywać konflikty. Znaczną część warsztatów poświęca się na zagadnienia dotyczące rozmów z nastolatkami na trudne tematy (uzależnienia, media, seks). Zajęcia prowadzone będą  w atmosferze zrozumienia i wzajemnego wsparcia, w której można swobodnie rozmawiać na nurtujące tematy dorastających dzieci.

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców i wychowawców nastolatków, którzy ukończyli przynajmniej I część „Szkoły”. Wynika to z tego, że część III stanowi pogłębienie i rozszerzenie umiejętności nabytych w I lub I i II module warsztatów.

Część III Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uwzględnia problemy wieku dorastania i wywołane tym zaburzenia w komunikacji i kontaktach między rodzicami i wychowawcami a młodzieżą. Celem zajęć jest więc zastanowienie się przez uczestników warsztatów czy znają świat dorastającej młodzieży oraz uświadomienie sobie jakie potrzeby mają, czy jakich trudności doświadczają ich dzieci.

Poruszone zostaną takie tematy jak:

  • GRANICE ➡ pozwolić czy zabronić ?
  • UCZUCIA ➡ nie poznajesz własnego dziecka ?
  • WSPÓŁPRACA ➡ czy ciągle musisz mu przypominać ?
  • KARY ➡ a może konsekwencje ?
  • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ➡ czy dobrze byłoby się porozumieć ?
  • TRUDNE TEMATY ➡ dla rodziców i nastolatków

7 spotkanie jest przeznaczone tylko dla młodzieży a 9 spotkanie jest spotkaniem dla rodziców i nastolatków.

Warsztaty to 10 cotygodniowych spotkań, które będą odbywały się w czwartki od 17.00 do 20.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Żwirki i Wigury 7/12 w Skawinie.

Rozpoczęcie 21 kwietnia 2022!

Zadanie realizowane jest w ramach współpracy z Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy Skawina i finansowane ze środków budżetu gminy Skawina.

Źródło. Fundacja Wyobraź Sobie

Małgorzata Kopeć | środa, 13 kwietnia 2022, 16:48
drukuj