Banner 4

Aktualności

Nabór do projektu „Wszystko jest możliwe”

Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o prowadzi na terenie powiatu krakowskiego i Gminy Kraków nabór do projektu „Wszystko jest możliwe”, którego celem jest aktywne włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę i wzmocnienie ich szans na zatrudnienie oraz wzrost aktywności społeczno – zawodowej.

Do udziału w projekcie”Wszystko jest możliwe” organizatorzy zapraszają osoby w wieku aktywności zawodowej od 18 do 65 lat:

  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z rożnymi rodzajami uzależnień (alkohol, hazard, Internet, zakupy, jedzenie) – poddające się terapii lub po jej zakończeniu, pozostające w abstynencji
  • zamieszkujace, uczące się na terenie powiatu krakowskiego i Miasta Kraków,
  • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo),

Dodatkowo preferowani Kandydaci

  • bez wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych,
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnoprawnością sprzężoną;
  • korzystające z pomocy żywnościowej.

Szczegóły dotyczące projektu poniżej i w załącznikach.

       

Małgorzata Kopeć | czwartek, 9 sierpnia 2018, 11:14
drukuj