Banner 3

Aktualności

Nagrodzeni w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z gminy Skawina

Kończy się XVIIII edycja kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018, której towarzyszyło  hasło „Autoportret – zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”. W tegorocznej edycji brały udział następujące placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie.

Ich duże zaangażowanie pokazuje, że szkoły bardzo poważnie traktują problem profilaktyki dzieci i młodzieży, co zachęca nas do dalszej wytężonej pracy. Cieszymy się, z tak licznego udziału szkół w tym projekcie.

Dziękujemy za tegoroczną współpracę w ramach tej jakże potrzebnej akcji. Bez udziału szkół projekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie mógłby się udać. Dziękujemy za zaangażowanie w realizację kampanii, za trud i wkład dydaktyczny, który pozwolił na krzewienie wśród młodych ludzi idei  przyjaźni, odpowiedzialności za siebie i innych, zdrowego trybu życia wolnego od używek.

Jak zawsze organizatorzy starali się, by przygotowane propozycje były ciekawe i wartościowe, odpowiadające aktualnym potrzebom. W ramach tegorocznej kampanii zorganizowano konkurs literacko – plastyczny „Autoportret” dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Oraz literacki „Napisz do nas list” dla uczniów 7 klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów. Jak co roku do biura organizatorów akcji napłynęły tysiące prac. Cieszymy się, że wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Gminy Skawina:

  1. Anna SCHETYNA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  2. Martyna POLOŃCZYK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  3. Hanna WÓJCIK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  4. Stanisław WADOWSKI – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  5. Jakub BASTA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  6. Sebastian PIETRZYK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
  7. Sylwia Klich – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
  8. Magdalena MEDOŃ – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
  9. Wiktoria ZIĘBORAK – Szkoła Podstawowa w Zelczynie
  10. Zuzanna GRZEŚKÓW – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach a ich laureatom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy również za zaangażowanie i realizację tegorocznej kampanii.

Laureatom zostaną przekazane nagrody przygotowane przez organizatorów akcji oraz ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Skawina w trakcie spotkania, które odbędzie się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17. O terminie spotkania zainteresowane osoby zostaną poinformowane odrębnym zaproszeniem.

 

Należy zaznaczyć także, iż Gmina Skawina  otrzymała certyfikat za uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w 2018r.

Małgorzata Kopeć | piątek, 7 września 2018, 13:57
drukuj