Banner 1

Nasi specjaliści

a) Prawnik
Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp.

Dyżury:
Poniedziałek: 16.30 – 19.30
Czwartek:  16.30 – 19.30

 

b) Psycholog
Udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom, małżeństwom,   rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowywaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Dyżury pełnione są  przez trzech psychologów:
poniedziałek: 13.00 – 20.00 –
kobieta
czwartek:       16.00 – 20.00
– kobieta
oraz od  poniedziałku do piątku:  16.00 – 18.00 – mężczyzna

 

c) Terapeuta uzależnień
Konsultacje z zakresu alkoholizmu oraz narkomanii rozumianej jako używanie środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy. Diagnoza, terapia, kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień, poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych.

Dyżur:
Wtorek: 12.00 – 20.00