Banner 4

Nasi specjaliści

Informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (potencjalne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2), bezpośrednie dyżury specjalistów oraz spotkania (w tym  grup wsparcia) w Centrum Wspierania Rodziny zostały zawieszone do odwołania! Jednocześnie informujemy, o możliwości korzystania z konsultacji z psychologami, terapeutą uzależnień i prawnikiem za pośrednictwem telefonu oraz komunikatora Skype wg następującego harmonogramu:

Dyżur psychologa – tel. 608 165 798

 • poniedziałek – 13.00 – 20.00
 • czwartek: 16.00 – 20.00

Dyżur psychologa – tel. 12 270 00 26

 • poniedziałek – piątek: 16.00 – 20.00
  w tym:  18.00 – 19.00 wideo rozmowy z wykorzystaniem komunikatora SKYPE
  Dostęp pod linkiem: live:.cid.575141f41e0bac78 zamieszonym na tutaj: https://join.skype.com/invite/lsBxsy0DmPAc
 • Nazwa użytkownika: Psycholog CWR

Dyżur terapeuty uzależnień – tel. 506 313 707

 • wtorek – 12.00 – 20.00

Dyżur prawnika – tel. 698 493 166

 • poniedziałek – 16.30 – 19.30
 • czwartek: 16.30  – 19.30

Okoliczności, które zaistniały są wyzwaniem nie tylko dla Państwa, naszych klientów, ale także dla nas – osób świadczących pomoc. Prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były jak najbardziej dostępne dla Państwa i trafiały w Państwa potrzeby. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do korzystania z wymienionych wyżej form wsparcia!

 

———————————————————————————————

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną (potencjalne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2), informujemy, że dyżury specjalistów oraz spotkania (w tym  grup wsparcia) w Centrum Wspierania Rodziny zostały zawieszone do odwołania!

Aktualny harmonogram powyżej!

 

a)Prawnik
Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp.

Dyżury:
Poniedziałek: 16.30 – 19.30
Czwartek:  16.30 – 19.30

 

b) Psycholog
Udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom, małżeństwom,   rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowywaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

Dyżury pełnione są  przez trzech psychologów:
poniedziałek: 13.00 – 20.00 –
kobieta
czwartek:       16.00 – 20.00
– kobieta
oraz od  poniedziałku do piątku:  16.00 – 18.00 – mężczyzna

 

c) Terapeuta uzależnień
Konsultacje z zakresu alkoholizmu oraz narkomanii rozumianej jako używanie środków psychoaktywnych, w tym również dopalaczy. Diagnoza, terapia, kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień, poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych.

Dyżur:
Wtorek: 12.00 – 20.00