Banner 5

Zespół Leczenia Środowiskowego

Przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 działa Zespół Leczenia Środowiskowego będący w strukturze Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Zespół Leczenia Środowiskowego, działając w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe chorujące psychicznie zamieszkujące Gminę Skawina. Zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.

Praca Zespołu koncentruje się na trzech różnych rodzajach oddziaływań – opiece domowej, opiece ambulatoryjnej, oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami. Zespół większość prac wykonuje w środowisku pacjentów.

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni czy oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej.

Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą pacjenta.

Kwalifikacje do objęcia leczeniem: czwartek  o godz. 9.00  tel. 12 256 31 66

Informacji na temat zgłoszeń, kwalifikacji pacjentów oraz oferty udziela Zespół – tel. 12 256 31 66