Banner 3

Aktualności

NO PROMIL NO PROBLEM – podpisano deklarację świadka

Trwa kampania „No Promil No problem”, celem której jest ograniczenie na terenie Małopolski, w tym gminy Skawina liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.

Jednym z elementów akcji jest podpisanie „deklaracji odpowiedzialnego świadka/pasażera”.

W dniu 16 listopada 2021 r. w sali obrad skawińskiego ratusza Burmistrz Miasta i Gminy Skawina  Norbert Rzepisko jako pierwszy mieszkaniec Gminy Skawina swoim podpisem zadeklarował, że jeżeli będzie świadkiem sytuacji, w której nietrzeźwy kierowca zechce wejść do samochodu, to podejmie działania, które powstrzymają go przed jazdą. 

Następnego dnia podczas uroczystego Happeningu „NO PROMIL NO PROBLEM” (więcej o imprezie TUTAJ) odbywającego się na Rynku w Skawinie deklaracja została podpisana przez gości biorących udział w imprezie, którzy swoim podpisem i obecnością poparli przesłania kampanii – wśród nich byli: Witold Grabiec Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz sportowcy :

 • Czesław Lang – polski kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, obecnie organizator m. innymi Tour de Pologne
 • Przemysław Niemiec – kolarz szosowy, olimpijczyk
 • Waldemar – Kluza – kierowca rajdowy

Wybitni sportowcy z uśmiechem i radością podkreślili rangę akcji profilaktycznych promujących trzeźwość na drogach, ich wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Wśród osób, które podpisały deklarację byli również: Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie będąca jednocześnie funkcję Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie – współorganizatora imprezy, podinsp. Marek Kowalik Komendant Komisariatu Policji w Skawinie wraz z przedstawicielami, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, Marek Marzec Kierownik Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Krzysztof Gerc, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Kazmierz Sasor – Komendant Straży Miejskiej w Skawinie, Maryla Kruk i Wojciech Słonina reprezentujący Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki, dyrektorzy  szkół i szkolni koordynatorzy kampanii „No promil – No problem”, Alicja Płonka – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, przedstawiciele Straży Pożarnej w Kopance.

Deklarację podpisały również Elwira Biel Zastępca Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Jolanta Kozłowska Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance oraz Małgorzata Kopeć Kierownik Centrum Wspierania Rodziny – organizatorki happeningu.

Przesłanie akcji oraz „deklaracji” złożyła również Agnieszka Juszczak – Lisek Sekretarz Gminy Skawina, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz inne osoby popierające kampanię.

Deklaracja znajduje się w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie. Każdy chętny może ją podpisać!

Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii NO PROMIL NO PROBLEM na terenie Gminy Skawina objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina. Projekt promuje włączanie się dzieci, młodzieży, dorosłych we współpracę z samorządami w przeciwdziałanie zachowaniom stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. 

Działania realizowane w ramach akcji:

 • przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w oparciu o przekazane scenariusze NOP NOP
 • spotkania edukacyjne skierowane do rodziców z elementem edukacji wspierającej trzeźwość za kierownicą na podstawie przekazanych prezentacji (online/stacjonarne)
 • udział uczniów w warsztatach dla liderów młodzieżowych/ przedstawicieli samorządów uczniowskich. 
 • przygotowanie na terenie szkół tablic tematycznych z informacją o kampanii
 • konkursy NO PROMIL NO PROBLEM
 • profilaktyczne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli
 • kontrole kierowców pod względem trzeźwości prowadzone przez funkcjonariuszy policji
 • rozpowszechnienie i zbieranie DEKLARACJI pasażera/świadka
 • inne inicjatywy profilaktyczne podejmowane przez szkoły biorące udział w akcji.
Małgorzata Kopeć | czwartek, 25 listopada 2021, 11:41
drukuj