Banner 3

Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert: profilaktyka uzależnień 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Małgorzata Kopeć | czwartek, 2 stycznia 2020, 07:57
drukuj