Banner 1

Aktualności

Ogłoszenie konkursu ofert: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego z zakresu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w 2020 r.

Więcej informacji: KLIKNIJ TUTAJ.

Małgorzata Kopeć | czwartek, 2 stycznia 2020, 07:54
drukuj