Aktualności

Ogólnopolska konferencja on-line nt. „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli do udziału w ogólnopolskiej konferencji on-line nt. „Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce, organizowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w godz. 10.00 – 11.45.

W ramach konferencji przedstawione zostaną m.in. aktualne wyniki badań IPZIN prowadzonych w szkołach (marzec-kwiecień 2022). Przedstawiona zostanie również zaktualizowana wersja Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę. Jest ona darmowym, ogólnodostępnym pakietem narzędzi umożliwiających kadrze pedagogicznej prowadzenie badań diagnostycznych  oraz odwołujących się do ich wyników zajęć wspierających psychologiczne młodzież w sytuacjach kryzysowych. Opracowane wyniki badań z własnego środowiska szkolnego (uczniowie, rodzice, nauczyciele) są cenną pomocą w planowaniu i prowadzeniu tych zajęć.

Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę powstała z myślą o wspieraniu kondycji psychicznej młodzieży osłabionej na skutek pandemii COVID-19. Obecnie jednak materiały zostały zaktualizowane i uwzględniają również wpływ kryzysowej sytuacji międzynarodowej na uczniów.

Z prowadzonych obecnie badań wynika, że rodzice i nauczyciele widzą potrzebę rozmów z młodzieżą na ten temat. Materiały zawarte w aplikacji odpowiadają na tę potrzebę i mogą stanowić istotną pomoc dla wychowawców w tym zakresie.

Link do transmisji wraz z programem konferencji został przekazany do szkół.  

Jednocześnie zachęcamy do udziału w Programie  Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę”, o którym mowa powyżej. W ramach programu został udostępniony nieodpłatnie pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy. Pakiet narzędzi Nawigacji w każdą pogodę składa się z zestawu ankiet dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz z materiałów merytorycznych opracowanych w formie inspiracji do pracy z: młodzieżą, rodzicami, nauczycielami. Pakiet ten zawiera również: gotowe scenariusze pięciu zajęć profilaktycznych dla szkoły podstawowej, gotowe scenariusze warsztatów dla rodziców, dedykowaną aplikację internetową.

Celem ogólnym Nawigacji w każdą pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym).

Cel ten jest realizowany poprzez: 

  • zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 
  • wzrost kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów,
  • poprawę klimatu szkoły.   

Szczegóły dot. programu zostały przekazane do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Skawina. 

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 22 kwietnia 2022, 13:46
drukuj