Banner 5

Aktualności

Optymizmu można się nauczyć – tylko jak?

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji, gdy masz tylko kilka lub kilkanaście lat? Jak wspierać uczniów i jak rozpoznawać potrzebę pomocy? Te trudne zadania stoją przed nauczycielami w szkołach. By im pomóc, Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie zorganizowało kolejną edycję szkolenia pn.: „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Jednym z niezwykle ważnych zadań, jakie stoją przed nauczycielami zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jest wyposażanie dzieci w umiejętność radzenia sobie ze stresem. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż w trudnych sytuacjach życiowych dzieci posiadające takie umiejętności nie sięgną po używki, lecz będą umiały rozwiązywać swoje problemy. Mając na uwadze powyższe oraz w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszył się wśród nauczycieli program zaprezentowany 2019 r. Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy z Centrum Pozytywnej Edukacji z Warszawy (NPDN) zorganizowało II edycję 14-godzinnego szkolenia dla pedagogów w oparciu o program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w dniach 8 i 15 października 2020 r. Tegoroczna edycja warsztatów odbyła się wyjątkowo w Pałacyku „Sokół” w Skawinie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników szkolenia.

Potrzeba realizacji szkolenia wiąże się również z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i szukaniem sposobów na przetrwanie trudnego czasu i zadbanie o dobrego samopoczucia najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

W szkoleniu wzięło udział 13 nauczycieli pracujących w 6 szkołach i 1 przedszkolu, tj.  w: Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, Szkole Podstawowej nr 6 w Skawinie, Szkole Podstawowej w Radziszowie, Zespole Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzęcinie, Szkole Podstawowej w Pozowicach i Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Skawinie. Łącznie na terenie gminy przeszkolono 31 realizatorów programu – „Farmaceutów Dusz”, jak Ich nazwano podczas ostatniego szkolenia. 

Celem programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, znajdującego się na liście programów rekomendowanych przez ekspertów z instytucji takich jak PARPA, KBdsPN, IPiN czy ORE, jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. W oparciu o założenia psychologii pozytywnej sformułowane przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana przyjęta została teza, że optymizmu można się nauczyć, a postawa pełna optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również odzyskać dobry humor i nadzieję czy nabywać odporność psychiczną.

Program został zbudowany na podstawie 10 Wskazań dla zachowania zdrowia psychicznego i projektu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla dzieci, zaprezentowanego przez Sigrun Danielsdottir z Islandii na międzynarodowych warsztatach dla koordynatorów programu Przyjaciele Zippiego.

W programie APTECZKA omawiane są z uczniami następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbów – jak leczyć rany duszy?
  2. Optymizm – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  3. Przyjaźń – okazuj miłość i przyjaźń!
  4. Kreatywność – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  5. Wytrwałość – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  6. Zdrowie fizyczne – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  7. Szczerość – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  8. Życzliwość – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  9. Wdzięczność – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  10. Marzenia – wyznaczaj sobie cele i snuj marzenia!

Należy podkreślić, iż zajęcia prowadzone przez trenerkę programu Grażynę Skrzekucką były niezwykle ciekawe i kreatywne, a uczestnikom dały okazję do zmierzenia się nie tylko z problemami dzieci, ale często również i własnymi.

Tytułowa „Apteczka” to pudełko, które po wszystkich zajęciach zostanie wypełnione różnymi „skarbami” pomocnymi w radzeniu sobie ze stresem i trudnościami. To do niej będzie sięgało każde dziecko, gdy będzie mu smutno i gdy znajdzie się w trudnej dla siebie sytuacji.

Przeszkoleni nauczyciele już wkrótce rozpoczną zajęcia z uczniami w swoich placówkach. Zajęcia z dziećmi mogą być prowadzone w ramach godzin wychowawczych, psychoprofilaktycznych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program obejmuje 30 spotkań.

Niezwykle pomocne będą tutaj doskonałe materiały dydaktyczne, które nauczyciele otrzymali na warsztatach. Są one objęte certyfikatem, nie wolno więc ich kopiować ani udostępniać. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Warsztaty sfinansowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020r.

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 16 października 2020, 14:20
drukuj