Banner 5

Aktualności

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

26 września 2011 r. w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ulicy Popiełuszki 17 odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt: „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:56
drukuj

Spotkanie os. niepełnosprawnych w CWR w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” – projekt INTEGRACJA

17 sierpnia 2011r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. ks. J. Popiełuszki 17 odbył się nabór osób do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”. W spotkaniu z pracownikami Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji uczestniczyło kilka osób. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:55
drukuj

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

7 lipca 2011r. w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego Zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 czerwca 2011 r. i działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:55
drukuj

Porozumienie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

28 czerwca 2011r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumień, dotyczących współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, a podmiotami których przedstawiciele wejdą w jego skład. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:54
drukuj

Spotkanie z przedstawicielami INTEGRACJI w sprawie omówienia projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

17 czerwca 211r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, odbyło się spotkanie dotyczące projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”, w którym udział wzięli przedstawiciele Centrum Integracja Kraków: Barbara Archacka – Dyrektor Integracja Kraków oraz Izabela Pieklus i Jolanta Dusza-Przychodzień. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:53
drukuj