Banner 4

Aktualności

W „Czwórce” – rodzinnie!!

Wzorem poprzednich lat i przekonani o potrzebie i skuteczności działań podejmowanych w celu przywołania, podtrzymania i krzewienia wartości rodziny w życiu człowieka – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie we współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii przystąpiła do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 27 czerwca 2012, 15:37
drukuj

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy stawia na Rodzinę

Trwa kampania profilaktyczna „Postaw na rodzinę”. Jedną z wielu placówek oświatowych uczestniczących w kampanii jest Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

W okresie od stycznia do czerwca 2012r. podjęto wiele cennych inicjatyw o charakterze profilaktycznym.  więcej

Maria Żyła | środa, 27 czerwca 2012, 14:21
drukuj

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii – to dziś!

To właśnie dzisiaj przypada ten ważny dzień, który obchodzony jest corocznie 26 czerwca. Czemu ma służyć? Już tłumaczymy! Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 26 czerwca 2012, 09:37
drukuj

Szkoła Podstawowa w Zelczynie w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Trwa kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Jedną z wielu placówek oświatowych uczestniczących w kampanii jest Szkoła Podstawowa w Zelczynie. W ramach akcji, w klasach I – VI odbyły się  zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów z kampanii oraz zapoznano uczniów z zadaniami i konkursami plastycznymi organizowanymi w ramach projektu. więcej

Maria Żyła | poniedziałek, 25 czerwca 2012, 17:06
drukuj

SP 4 w Skawinie z tytułem „Bezpieczna Szkoła”!

Dobiegł końca ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, w którym w okresie od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r., uczestniczyła SP4 w Skawinie. Nauczyciele wraz z uczniami mieli do wykonania dziesięć zadań: od pogadanek, konwersatoriów, zajęć wychowawczych, po spotkania ze specjalistami, konkursy plastyczne i literackie, przestawienie profilaktyczne. więcej

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 25 czerwca 2012, 13:26
drukuj