Banner 3

Aktualności

Warsztaty edukacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie

Mając na celu „podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Skawina w zakresie rozpoznawania   i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w dniu 27 września 2010r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 odbyło się kolejne bezpłatne spotkanie edukacyjne dla kobiet dotyczące zjawiska przemocy domowej. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:50
drukuj

Warsztaty edukacyjne z Panią Iwoną Wiśniewską dot. zjawiska przemocy w rodzinie

Mając na celu „podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Skawina w zakresie rozpoznawania  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie zorganizował bezpłatne spotkanie edukacyjne dla kobiet dotyczące zjawiska przemocy domowej. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:48
drukuj

Szkolenie sprzedawców wyrobów tytoniowych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu „Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu i wyrobów tytoniowych, przestrzeganie zakazu ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia” znalazło się w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Skawina. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:48
drukuj

Otwarcie CWR

W dniu 19 marca 2010 r. miało miejsce uroczyste otwarcie  nowej placówki na terenie naszej gminy Centrum Wspierania Rodziny. Otwarcia dokonał Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wraz z środowiskami działającymi w Centrum. Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alicji Płonki  tablicę pamiątkową z mottem „Życie ubogaca się każdym podarowanym gestem miłości”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:46
drukuj