Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

7 lipca 2011r. w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego Zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 czerwca 2011 r. i działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:55
drukuj

Porozumienie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

28 czerwca 2011r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumień, dotyczących współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, a podmiotami których przedstawiciele wejdą w jego skład. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:54
drukuj

Spotkanie z przedstawicielami INTEGRACJI w sprawie omówienia projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

17 czerwca 211r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, odbyło się spotkanie dotyczące projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”, w którym udział wzięli przedstawiciele Centrum Integracja Kraków: Barbara Archacka – Dyrektor Integracja Kraków oraz Izabela Pieklus i Jolanta Dusza-Przychodzień. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:53
drukuj

Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W państwach UE już od ponad 20 lat (na mocy uchwały Parlamentu Europejskiego), w Polsce od 2003 roku (uchwałą Parlamentu RP) 22 lutego obchodzimy Europejski Dzień Ofiar Przestępstw.
W dniu 22 lutego 2011, dla zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17, zorganizowano dyżur specjalistów, w trakcie, którego udzielano porad o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom przestępstw. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:52
drukuj

Bezalkoholowy bal karnawałowy

5 lutego w Dworku Skawińskim w Skawinie, ponad 130 anonimowych alkoholików i sympatyków życia na trzeźwo bawiło się na XV Bezalkoholowym Balu Karnawałowym, organizowanym tradycyjnie przez skawińską Grupę Anonimowych Alkoholików AA „AQUA VITA” oraz Grupę Kobiet Współuzależnionych AL Anon „Vita Rosa”, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:52
drukuj