Aktualności

Zaproszenie na otwarte spotkanie edukacyjno-informacyjne „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy?

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zaprasza mieszkańców gminy, w tym również cudzoziemców  na otwarte spotkanie edukacyjno-informacyjne „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy? Spotkanie odbędzie się 13 października 2022 r. w godz. od 17.00 do 21.00 w Centrum Don  Guanella ul. Leśna 5, 32-050 Skawina więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 11 listopada 2022, 16:26
drukuj

Zaproszenie do udziału w Małopolskim Forum Liderów Młodzieżowych „Akademia Relacji”

Miło nam poinformować, że gmina Skawina przystąpiła do udziału w drugiej edycji kampanii  społecznej „Benefis Naszej Rodziny 2.0” , przez co włączyła się w działania realizowane na terenie gminy oraz województwa małopolskiego w ramach tej potrzebnej społecznie akcji. więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 26 października 2022, 11:56
drukuj

Zaproszenie dla szkół do udziału w kampanii społecznej „Benefis Naszej Rodziny 2.0”

W związku z przystąpieniem gminy Skawina do udziału w drugiej edycji kampanii  społecznej do „Benefis Naszej Rodziny 2.0”, serdecznie zapraszamy społeczność szkół z terenu gminy do włączenia się w działania realizowane na terenie gminy oraz województwa małopolskiego więcej

Małgorzata Kopeć | środa, 19 października 2022, 14:38
drukuj

Program „Archipelag Skarbów” w SP 4

W dniach od 15 do 20 września 2022 roku, w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 oraz współpracy z Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, zrealizowany został program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. więcej

Małgorzata Kopeć | wtorek, 18 października 2022, 08:47
drukuj

Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami!

Gmina Skawina realizuje projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”– edycja II finansowany z dotacji budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022, a przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie.  

więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 14 października 2022, 19:34
drukuj