Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu programem „Unplugged”

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia  dot. realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla 5 – osobowych  zespołów z danej szkoły. Szczegóły organizacyjne poniżej:

więcej

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 25 lipca 2022, 14:59
drukuj

Informacje dla sprzedawców napojów alkoholowych

Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, sprzedawcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina!

Mając na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży oraz spożywania napojów, ograniczenie niekorzystnych zjawisk w zakresie nieprawidłowości związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie nielegalnej więcej

Małgorzata Kopeć | czwartek, 14 lipca 2022, 10:21
drukuj

Schemat procedury kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Skawina

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 roku poz. 162 z późn. zm.) organ kontroli zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej ogólny schemat procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 8 lipca 2022, 12:34
drukuj

„Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Na plakacie znajduje się informacja o spotkaniu „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie na które zaprasza mieszkańców gminy w szczególności kobiety oraz cudzoziemców. Na plakacie jest umieszczony tytuł projektu „Dzięki Pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” Spotkane odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. Projekt „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” jest współfinansowany z dotacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 2022 – Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie zaprasza mieszkańców gminy, w tym również cudzoziemców  na spotkanie edukacyjno-informacyjne „Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy? Spotkanie odbędzie się 29 czerwca w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17. więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 24 czerwca 2022, 10:54
drukuj

Projekt pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy” – edycja II

Plakat przedstawia barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz informację o dofinansowaniu projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy – edycja II” ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Kwota dofinansowania wynosi: 70 490,00 zł. Całkowita wartość projektu 119 680,00 zł

Gmina Skawina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Dzięki pomocy żyjemy bez przemocy”– edycja II realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022. więcej

Małgorzata Kopeć | piątek, 24 czerwca 2022, 10:45
drukuj