Banner 5

Aktualności

„Postaw na rodzinę” w ZKS w Skawinie

Napływają do nas pierwsze informacje dotyczące działań podejmowanych przez szkoły w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. W Zespole Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie podejmowanych jest cennych wiele działań, realizujących cele kampanii.

W ramach akcji od grudnia 2011r. do marca 2012r. zaplanowano spotkania edukacyjne w „Poniedziałkowej szkole rodziców i wychowawców”. W ramach „poniedziałkowej szkoły” odbyło się kilka spotkań, na których omówiono takie zagadnienia jak: „Wyzwoleni czy zmanipulowani?” – współczesna oferta dla młodego pokolenia. Ponadto omówiono przemiany cywilizacyjne a zagrożenia duchowe, poruszono temat trudności współczesnego człowieka w świetle praktyki egzorcyzmu. Tematem wykładu przewidzianego na marzec jest „Anoreksja i Bulimia-problem dziecka czy Rodziny?” – wykład prowadzić będzie Pani mgr Marta Flasza.

Przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie i Centrum Wspierania Rodziny, zrealizowano następujące programy Profilaktyki Zintegrowanej: „Cuder” (gra – system wspomagania wychowania) – wskazujący drogę do dorosłości opartą na wartościach: prawdzie, miłości i wolności. Program wskazuje, że do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer: C(ciało), U(umysł), D(duch), E(emocje), R(Relacje). Wspomaga wychowanie poprzez obniżanie lęku oraz wzmacnianie rozwoju duchowego. Gra, jak symulator życia, pozwala trenować sposoby rozwoju i uczy rozpoznawać zagrożenia. Równocześnie stanowi doskonałą okazję do rozmów na ważne i istotne w życiu młodego człowieka tematy. Programem objęto uczniów liceum.

Kolejnym zrealizowanym programem był „Archipelag skarbów”– przeznaczony dla uczniów gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli. Tematem spotkań była profilaktyka uzależnień, przemocy, wychowania do odpowiedzialnej miłości, profilaktyka ciąż nastolatek i AIDS, czynniki chroniące.

W ramach kampanii zaplanowano również imprezy i spotkania takie jak: Dzień Patrona, Rekolekcje Wielkopostne, Piknik szkolny.

Kolejnym elementem akcji jest promowanie kampanii „Rozwód?– Przemyśl to” mającej na celu:

  • budowanie społecznej świadomości, że psychologiczne i emocjonalne konsekwencje rozwodu są dla dzieci bardziej poważne i dalekosiężne niż powszechnie się uważa, upowszechnianiu wiedzy na temat długoterminowych skutków rozwodu dla dzieci,
  • zwrócenie uwagi opinii publicznej na koszty społeczne i makroekonomiczne zjawiska rosnącej liczby rozwodów.

Innym elementem kampanii będzie realizacja projektu wychowawczo – dydaktycznego „Dziedzice Królestwa Niebieskiego”, w którym przedstawione będą postacie błogosławionych i świętych wyniesionych do chwały ołtarzy przez bł. Jana Pawła II.

Opracowano na podstawie materiałów: Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie

Skawina w kampanii „Postaw na rodzinę” – kliknij TUTAJ

Maria Żyła | środa, 22 lutego 2012, 13:04
drukuj