Banner 5

Aktualności

Podsumowanie XI Edycji NO PROMIL NO PROBLEM

Zakończyła się XI edycja kampanii NO PROMIL – NO PROBLEM organizowana na terenie Małopolski przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek w Wieliczce.

Głównym celem kampanii, do której przystąpiła gmin Skawina było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.   

W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja kampanii zawierała również elementy wskazujące, jak ważna dla rozwoju narodu jest idea trzeźwości i łącząca się z nią postawa odpowiedzialności.

W projekcie, który na terenie gminy Skawina był realizowany w okresie od września do grudnia 2018r. wzięło udział 13 placówek oświatowych z terenu  gminy Skawina tj. Szkoła Podstawowa w Radziszowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Liceum Ogólnokształcące w Skawinie, Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Katolickich Szkół w Skawinie.

W ramach akcji, placówki oświatowe podejmowały wiele profilaktycznych inicjatyw, a wśród nich:

  • Odblaskowy Marsz Trzeźwości dla Niepodległości, zorganizowany w dniu 23 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Udział w marszu był wyrazem poparcia dla trzeźwości na drogach i jednocześnie zachętą do noszenia „odblasków” przez pieszych uczestników ruchu drogowego. Więcej TUTAJ
  • 30 października 2018r., Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach we współpracy z Komendą Powiatową w Krakowie oraz Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii  zorganizowała „Punkt kontroli trzeźwości kierowców”. Policjanci sprawdzali trzeźwość kierowców, a uczniowie wręczali naklejki  i „Listy dzieci do kierowców”, w których prosili o bezpieczną i zawsze trzeźwą jazdę po drogach.
  • 25 października 2018r. 16 osobowa grupa uczniów klas VII reprezentujących Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2 w Skawinie oraz Szkoły Podstawowe w Radziszowie, Jaśkowicach, Wielkich Drogach, Krzęcinie, Kopance i Liceum Ogólnokształcące w Skawinie uczestniczyli w „warsztatach debatowania”, zorganizowanych w Centrum Wspierania Rodziny przez Urząd Miasta Gminy w Skawinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” w Wieliczce. Warsztaty prowadzone były przez członków Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Więcej TUTAJ.
  • 9 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Radziszowie zorganizowano Marsz Trzeźwości dla Niepodległości. Uczniowie klas 1-3 i dzieci oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi nauczycielami, wicedyrektor, pedagogami szkolnymi oraz pełnomocnikiem burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości. Przejawem patriotyzmu było promowanie życia w trzeźwości. W maszerującym pochodzie powiewały chorągiewki i unosiły się białe balony promujące kampanię. Organizatorzy założyli podkoszulki z logo kampanii. Pochód przeszedł na cmentarz parafialny, gdzie na grobie nieznanego żołnierza zapalono znicze i minutą ciszy złożono hołd poległym za wolność ojczyzny. Więcej TUTAJ.
  • W Szkole Podstawowej w Rzozowie w listopadzie 2018r. podczas zebrań rodzice otrzymali ulotki oraz zostali poinformowani o założeniach kampanii. Uczniowie zachęcali rodziców do podpisania deklaracji „odpowiedzialnego pasażera”.  Duża grupa rodziców zobowiązała się do reagowania w przypadku kiedy kierowca zamierza prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. Na przełomie listopada i grudnia uczniowie z klas I-VIII uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem „alkogogli”. Pedagog przeprowadziła również pogadanki na temat niebezpieczeństwa jakie stwarza jazda po spożyciu alkoholu. W ramach kampanii uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie na plakat i hasło promujące akcję. 20 grudnia 2018r. w dniu kiedy odbywała się konferencja podsumowująca kampanię odbył się finał kampanii na terenie szkoły, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. W tym dniu uczniowie oglądali film o skutkach jazdy po spożyciu alkoholu oraz wzięli udział w marszu niosąc wykonane przez siebie transparenty. Szczególnym sukcesem podczas tegorocznej kampanii było zdobycie przez uczennicę Alicję Czopek tytułu laureata w konkursie indywidualnym. Jej multimedialna praca została zaprezentowana w szkole w dniu finału kampanii. Więcej TUTAJ
  • na stronie internetowej cwr-skawina.pl zamieszczono Deklarację Odpowiedzialnego Pasażera/ Świadka oraz link na stronę, gdzie można wyrazić swoje poparcie dla tekstu Deklaracji, zakładającej wolę podjęcia działania, aby powstrzymać nietrzeźwego kierowcę przed jazdą pod wpływem alkoholu. Deklaracja TUTAJ
  • Udział placówek oświatowych w konkursach profilaktycznych przygotowanych przez organizatorów kampanii. W dniu 20 grudnia 2018r. podczas konferencji podsumowującej kampanię w Hotelu „Na Wierzynka” w Wieliczce, odbył się finał akcji, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu. Należy podkreślić, że wśród laureatów znaleźli się również uczniowie z gminy Skawina.

Kategoria: prace literackie – Amanda Dudek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie

Kategoria: prace plastyczne – Marek Balbirer – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie:

Kategoria: prace multimedialne – Alicja Czopek -Szkoła Podstawowa w Rzozowie

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursów i dziękujemy za udział w konkursach.

 

Prowadzenie edukacji publicznej dotyczącej ograniczenia szkód związanych z piciem alkoholu wpisuje się realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym. Dlatego bardzo dziękujemy placówkom oświatowym, zaangażowanym w kampanię za wsparcie i udział w  tej ważnej społecznie sprawie. Mamy nadzieję, że działania podjęte działania w ramach kampanii „No Promil, No Problem”, sprawią że na naszych drogach zmniejszy się liczba wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców.

Małgorzata Kopeć | czwartek, 31 stycznia 2019, 14:08
drukuj