Banner 3

Pomoc osobom starszym

MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net
www.mgops.skawina.net

Zespół ds. Pracy Socjalnej i Asystentury Rodziny, Przemocy Domowej
ul. Rynek 24
tel. 12 276 73 12

Zespół ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37

Zespół ds. Usług
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37

Placówka Dziennej Opieki  i Aktywizacji Osób Starszych
dla Osób Niesamodzielnych w Skawinie

ul. Rynek 24, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 73 12 , godz. otwarcia: pn-pt, 7.00 – 18.00
e- mail: senior@mgops.skawina.net

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie
Filia „Południe” Dom Ludowy „Hallerówka”
32-052 Jurczyce 25
tel. 12 276 73 12, godz. otwarcia: pn-pt, 8.00 – 16.00
e-mail: senior@mgops.skawina.net

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Skawinie Filia „Północ”Dwór Dzieduszyckich
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
tel. 12 276 73 12, godz. otwarcia: pn-pt, 8.00 – 16.00
e-mail: senior@mgops.skawina.net

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina
godz. otwarcia: pn-pt, 10.00 – 18.00
tel.: 12 276 73 12
tel. kom.: 508 167 636
e- mail: opiekun@mgops.skawina.net, biuro@opiekun-skawina.pl

Małopolski Tele-Anioł –Biuro Projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Szlak 73, Kraków, pokój nr 1, parter
tel. 12 61 60 611 w godzinach: 8:00 – 15:00
e-mail: teleopieka@umwm.pl 
 www.malopolska.pl/teleaniol 
adres do korespondencji:    
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego    
 ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków         

Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie
ul. Głowackiego 7, 32-050 Skawina
tel. 506 903 341, 12 276 10 12

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Skawinie
ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina
tel. 12 276 20 05

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice XXI Wiek
ul. Lawendowa 47/2, 32-051 Jaśkowice
tel.: 668 486 978, 12 270 64 46

Stowarzyszenie Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski Wielkie Drogi
32-051 Wielkie Drogi 62
tel. 571 457 625