Banner 4

Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc dla dorosłych

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina
tel. 12 276 73 12, 508 167 636
e- mail: opiekun@mgops.skawina.net, biuro@opiekun-skawina.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze
Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina
tel.12 652 46 05
www.babinski.pl  

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego  
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel. 12 652 45 70
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl 

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
tel.: 12 412 09 76, 12 426 45 62
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
os. Centrum B 11, 31-928 Kraków
tel. 12 642 25 10
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ
Oddział Dzienny             
os. Centrum B 11, 31-928 Kraków
tel. 12 642 24 83
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego      
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
tel. 12 424 87 23
e-mail: rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl  
www.su.krakow.pl  

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Oddział Dzienny
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
tel. 12 424 87 54
e-mail: rejestracja.psychiatriadoroslych@su.krakow.pl  
www.su.krakow.pl  

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ      
ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
tel. 12 630 83 44
e-mail: 5wsk@wp.mil.pl  
www.5wszk.com.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
al. Pokoju 4, 31-548 Kraków
tel./fax. 12 411 01 88
e-mail: medipokoju@gmail.com
www.medinorm.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków
tel. 12 634 10 70
e-mail: medislowacki@gmail.com
www.medinorm.pl

Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
ul. Serkowskiego 10, 30-512 Kraków
tel. 12 656 30 81 
fax. 12 656 71 91
e-mail: biuro@medinorm.pl; mailto.biuro@medinorm.pl
www.medinorm.pl

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel. 12 646 83 79
e-mail: ops-sekretariat@rydygierkrakow.pl
www.rydygierkrakow.pl  

Klinika Krakowska Przychodnia Specjalistyczna       
ul. Zachodnia 5/12a, 30-350 Kraków
tel. 12 267 62 60
e-mail: klinika@klinika.krakow.pl

„PRO-VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
Kraków-Śródmieście 
Poradnia Zdrowia Psychicznego           
ul. Basztowa 5, 31-134 Kraków
tel. 12 628 68 10
e-mail: prowita.basztowa@gmail.com
www.provita.org.pl

Centrum Medycyny Profilaktycznej
Poradnia Zdrowia Psychicznego         
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel. 12 683 05 26
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c.
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel. 12 266 84 82
e-mail: mp@ergomed.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Poradnia Leczenia Nerwic
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
tel. 12 633 12 03
e-mail: zpsychoterapii@su.krakow.pl    
www.su.krakow.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 29
e-mail: kontakt@sds-skawina.pl    
www.sds-skawina.pl   

MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel. /fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net 
www.mgops.skawina.net      

 

Pomoc dla dzieci i młodzieży

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 73 12, 508 167 636
e- mail: opiekun@mgops.skawina.net, biuro@opiekun-skawina.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
(Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży)
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel. 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl. 
www.poradnia.skawina.com.pl

Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel.: 12 652 45 00, 539 960 851
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Oddział Psychiatryczny
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
tel.: 12 424 87 33, 12 424 87 23, 12 424 87 26
e-mail: rejestracja.psychiatriamlodziezy@su.krakow.pl  
www.su.krakow.pl

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Śniadeckich 3, 31-501 Kraków
tel. 12 424 87 43
e-mail: info@su.krakow.pl  

Szpital Uniwersytecki w Krakowie SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wielicka 265, 31-663 Kraków
tel. 12 658 20 11
e-mail: klinchdz@cm-uj.krakow.pl/sekretariat@usdk.pl  

Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków
tel. 12 413 00 99
e-mail: krasnoludki2a@poczta.onet.pl  

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Strzelecka 2a, 31-503 Kraków
tel. 12 619 86 93
e-mail: info@dzieciecyszpital.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie Oddział Psychiatryczny
ul. Strzelecka 2a, 31-503 Kraków
tel.: 12 411 02 56, 12 619 86 15
e-mail: psychiatra@dzieciecyszpital.pl

Klinika Krakowska Przychodnia Specjalistyczna
ul. Zachodnia 5/12a, 30-350 Kraków
tel. 12 267 62 60
e-mail: klinika@klinika.krakow.pl  

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Krowoderskich Zuchów 7/105, 31-271 Kraków
tel. 12 633 13 80
e-mail: biuro@medinorm.pl
www.medinorm.pl

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu
ul.Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
tel. 12 633 83 98
e-mail: poradnia.pzg.krakow@interia.pl