Banner 1

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

KOMISARIAT POLICJI W SKAWINIE
ul. Rynek 17, 32-050 Skawina

Sekretariat                                                                     12 277 71 17
Kierownik Referatu Kryminalnego                                12 277 71 18
Kierownik Rewiru Dzielnicowych                                  12 277 71 15
Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego            12 277 71 28
Referent ds. nieletnich                                                  12 277 71 23
Z
espół ds. prewencji                                                     12 277 71 21

 

telefon do oficera dyżurnego: : 12 277 71 11
fax: 12 277 71 40
Telefon alarmowy: 112 lub 997

Strona internetowa http://skawina.malopolska.policja.gov.pl

POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO

Szczególną rolę we współpracy z mieszkańcami pełni dzielnicowy, nazywany również „policjantem pierwszego kontaktu”. Dzielnicowy jest podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę naturalnego łącznika między Policją a społeczeństwem. 

REWIR DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI W SKAWINIE 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH
asp.szt. Krzysztof Adamus
tel. 12 277 71 15
e-mail: krzysztof.adamus@kpp-krakow.policja.gov.pl   

sierż. szt. Grzegorz Jucha
tel. 12 277 71 04
e-mail: grzegorz.jucha@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 1
: 29-go Listopada 1 -11, Babetty, Batorego, Browarna, Stanisława Chmielka, Estery, Hałacińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korabnicka 1-5, 2-12, Korabnicka Boczna, Kościelna, Krakowska, Krzywa,  Lipowa,  Mickiewicza, Nad Wodą, Niepodległości, Okrężna, Pachla, Park Miejski, Pisary, Pokoju, Polna, Popiełuszki – cmentarz, Przemysłowa, Rynek, Rzeczna, Sikorskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Szwedzka, Stacja PKP, Torowa,  Torowa Boczna I, Węgierska, Wspólna, Zielona, Za górą,  Żwirki i Wigury 1-7 oraz 2-10, Studzińskiego, Gimnazjum nr 2.

sierż. szt. Tomasz Wójciak
tel. 12 277 71 14
e-mail: tomasz.wojcik@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 2
: Bagienki, Działkowców, Energetyków, Hallera, Hutników, Kwiatowa, Łąkowa, Ofiar Katynia, Piastowska, Piłsudskiego, Podbory, Podgórki, Podwale, Robotnicza, Sąsiedzka, Skawińska, Stacja PKP Skawina Zachodnia, Stadion MKS Skawinka, Tyniecka, Wojska Polskiego, Żwirowa. 
 

st. sierż. Michał Morawski
tel. 12 277 71 13
e-mail: michal.morawski@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 3
: 29-go Listopada 13 do końca, 22 do końca, Kopernika 1-17, 2-4, Korabnicka 14-34 tylko parzyste,  Ogrody 1-31, Popiełuszki 1-13, Plac Targowy, Słoneczna 1-9, 2-6, Wesoła,  ZSTE Skawina, skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

st. sierż. Marcin Kuciel
tel. 12 277 71 12
e-mail: marcin.kuciel@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 4: Popiełuszki od nr 15 do końca, rejon Ajki, Ogrody nieparzyste od nr 2 do końca,  nieparzyste od nr 33 do końca, Skłodowskiej, Słoneczna 8 do końca, 11 do końca, Jaśminowa, Kopernika 19 do końca, 6 do końca. 

Brak dzielnicowego – zastępuje st. sierż. Morawski, st. sierż. Kuciel
st. sierż. Michał Morawski
tel. 12 277 71 13
e-mail: michal.morawski@kpp-krakow.policja.gov.pl

st. sierż. Marcin Kuciel
tel. 12 277 71 12
e-mail: marcin.kuciel@kpp-krakow.policja.gov.pl  

Obsługiwany rejon nr 5: Asnyka, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Graniczna Boczna, Jagielnia, Jodłowa, Kasztanowa, Korabnicka nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 7 do końca, Leśna, Łanowa, Sadowa, Wiklinowa, Wyspiańskiego, Żychonia, Szkoła Podstawowa nr 1 i 4.

mł. asp. Dariusz Zieliński
tel. 12 277 71 12
e-mail: dariusz.zielinski1@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 6: Altanowa, Batalionów Chłopskich, Bukowska, Jana Pawła II, Monte Cassino, „Siedmioraczki”, Witosa, Na stoku, Obrońców Tobruku, Gimnazjum nr 1.

 st. sierż. Grzegorz Hucisko
tel.  12 277 71 13
e-mail: grzegorz.hucisko@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 7:  Armii Krajowej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dębca, Falbówki, Gałczyńskiego, Głowackiego, Gościnna, Groble, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, Kraszewskiego, Kublińskiego, Nad Potokiem, Poniatowskiego, Popiełuszki 2-dk., Popiełuszki 5 (Pawilon Skawa), Pułaskiego, Radziszowska, Pukły, Różana, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Willowa, Wyrwisko, Żeromskiego, Żwirki i Wigury 9 do końca, 12 do końca, 29-go Listopada 2-20, Poczta, Hala Sportowa, Basen, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. 

asp. Jarosław Lichosyt
tel. 12 277 71 12
e-mail: jaroslaw.lichosyt@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 8
: Radziszów, Wola Radziszowska.

asp. Paweł Kozieł
tel. 12 277 71 04
e-mail: pawel.koziel@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 9
: Borek Szlachecki, Rzozów, Krzęcin, Polanka Hallera, Jurczyce, Gołuchowice, Grabie.

mł. asp. Zbigniew Maślerz
tel. 12 277 71 06
e-mail: zbigniew.maslerz@kpp-krakow.policja.gov.pl
Obsługiwany rejon nr 10
: Facimiech, Jaśkowice, Kopanka, Ochodza, Pozowice, Wielkie Drogi, Zelczyna.

 Komisariat Policji w Skawinie informuje, że podane adresy poczty internetowej nie służą do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach.

STRAŻ MIEJSKA W SKAWINIE
32-050 Skawina
Ul. Ogrody 101/1a
Kontakt :
e-mail. strazmiejska@um.skawina.net
tel/fax. 12 276 29 73
tel.kom.sł. 604 099 141, 604 099 142
tel.kom.miasteczko komunikacyjne: 784 621 494

REJONY SŁUŻBOWE STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

Rejon nr 1 – insp. Kazimierz Sasor
ul. Korabnicka do stacji trafo, Plac Targowy, Cmentarz Parafialny, ul. Wspólna, ul. Kilińskiego, ul. Kolejowa do torów, Stacja PKP i teren wdłuż torów do mostu, Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury, ul. Konstytucji 3 maja, ul. Popiełuszki.

Rejon nr 2 – insp. Piotr Zięborak
Osiedle Stałe wraz z obszarem przyległym, ul. Kublińskiego, dorzecze Skawinki do ul. Hallerów wzdłuż granic administracyjnych gminy do ul. Dębce, ul. Radziszowska, osiedle Radziszowskie, ul. Żeromskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Konstytucji 3 Maja. 

Rejon nr 3 – insp. Tomasz Baran
Obszar wzdłuż ul. Spacerowej  ul. Dębce -wzdłuż granic administracyjnych gminy do drogi na Buków, ul. Bukowska, osiedle Bukowska, ul. Witosa, ul. Jana Pawła II, ul. Monte Casino.

Rejon nr  4 – insp. Marek Turek
Ul. Słoneczna, osiedle Ogrody, osiedle Kopernika oraz obszar zawarty w granicach ulic Jana Pawła II , Monte Casino, ul. Ogrody w całości, ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrody, ul. 29 Listopada , ul. Popiełuszki, ul. Obrońców Tobruku.

Rejon  nr 5  – st. Insp. Tomasz Morawa
Rejon obejmuje: ul. Batalionów Chłopskich wraz z rejonem od skrzyżowania    z wyjazdem na Buków wzdłuż granic administracyjnych gminy aż do ul. Granicznej /Bernardynówka , Korabniki Górne i Korabniki Dolne , ul. Korabnicka do stacji trafo, ul. Brzozowa wraz z zabudowaniami  wzdłuż granic administracyjnych gminy, osiedle Kopernika, ul. Kopernika od ul. Sadowej.

Rejon nr 6 –  insp. Piotr Góra
ul. Jagielnia wraz z osiedlem, ul. Łanowa do ul. Korabnickiej bez Korabnik Dolnych, ul. Graniczna rejon wzdłuż granic administracyjnych gminy,ul. Podlipki, zabudowania “Za Górą”, ul. Torowa w całości, osiedle Spółdzielcze, ul. Krakowska, osiedle Na Rzepniku.

Rejon nr 7 –  st. insp. Mariusz Jachimowski
 ul. Podgórki, ul. Tyniecka, Samborek. 

Rejon nr 8 – insp. Dariusz Hachorkiewicz
Osiedle  Przemysłowe, ul. Hallerów do granic administracyjnych gminy,  ul. Podbory wraz z przyległym obszarem aż do granic administracyjnych miasta, osiedle Hutników. 

Rejon nr 9 – st. insp. Józef Madej
Jaśkowice, Pozowice, Wielkie Drogi, Facimiech. 

Rejon nr 10 – insp. Edward Płonka
Ochodza, Borek Szlachecki, Kopanka, Zelczyna .

Rejon nr 11 – insp. Mariusz Garstecki
Radziszów, Wola Radziszowska, Jurczyce. 

Rejon nr 12 – insp. Grzegorz Rybarczyk
Rzozów, Gołuchowice, Polanka Hallera, Grabie, Krzęcin. 

Rejon nr 13 – insp. Bogusława Wyroba
Miasteczko Komunikacyjne przy Gimnazjum nr 1 w Skawinie. 

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKAWINIE
ul. Piłsudskiego 20, 32-050 Skawina
tel. 12 276 39 98
e-mail: jrgskawina@psp.krakow.pl
www.psp.krakow.pl