Banner 1

Inne ważne telefony

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków
ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
tel. 12 269 02 66
fax. 12 269 02 90
e-mail: us1207@mp.mofnet.gov.pl
www.bip.malopolska.pl/us1krakow

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat Kraków – Podgórze
ul. Zakopiańska 62, 30-450 Kraków
fax. 12 268 14 15
infolinia:  801 400 987 – dla tel. stacjonarnych, 22 560 16 00 – dla tel. kom.
www.zus.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego-Filia w Skawinie
ul.Ogrody 17, 32-050 Skawina
tel.12 276 16 93
fax. 12 276 70 98
e-mail: filia_skawina@uppk.pl
www.uppk.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 428 78 70
fax. 12 422 97 85
www.wup-krakow.pl

Prokuratura Rejonowa
ul. Tomasza Żywca 1, 32-020 Wieliczka
tel. 12 357 21 57, 662 185 445, fax. 12 250 03 88
e-mail: pr.wieliczka@krakow.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Wieliczce
ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
Wydział I Cywilny tel. 12 289 15 10, fax. 12 289 15 12
Wydział II Karny tel. 12 289 15 20, 12 289 15 23
fax. 12 289 15 24
e-mail: administracja@wieliczka.sr.gov.pl, informacja@wieliczka.sr.gov.pl
www.wieliczka.sr.gov.pl

Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Mickiewicza 21, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 57 80, 12 276 57 90
e-mail: sekretariat5kw@wieliczka.sr.gov.pl
www.wieliczka.sr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al.Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66
www.powiat.krakow.pl

ZGŁOSZENIE KRADZIEŻY, ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA DOWODU OSOBISTEGO
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 3, pok. 13, 32-050 Skawina
tel. 12 277 01 60, 12 277 01 66
fax. 12 277 01 62
e-mail: wydzialso@um.skawina.net
www.gminaskawina.pl

ZGŁOSZENIE KRADZIEŻY, ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA PRAWA JAZDY
Starostwo Powiatowe Kraków – Węgrzce
ul. Zapole 2, 32-086 Węgrzce, Gmina Zielonki
tel. 12 259 34 36, 12 259 34 33, 12 259 34 06, 12 259 34 39
lub za pośrednictwem Dziennika Podawczego Starostwa Powiatowego Filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12 276 85 40
e-mail: komunikacja@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE DOWODU REJESTRACYJNEGO
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Filia w Skawinie – Wydział Komunikacji Referat IV Rejestracji Pojazdów
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12 276 85 40
fax. 12 256 79 70
e-mail: kskawina@powiat.krakow.pl
www.powiat.krakow.pl
Zgłoszenie kradzieży: Policja

Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów – filia Skawina (Referat II Architektoniczno-Budowlany )
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 82
e-mail: abskawina@powiatkrakow.ol

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla powiatu krakowskiego – ziemskiego
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel./fax. 12 633 03 47
e-mail: pinb@powiat.krakow.pl
www.pinb.powiat.krakow.pl

Urząd Pocztowy Skawina
ul. Żwirki i Wigury 13 a, 32-050 Skawina
tel. 12 276 20 67, 12 276 12 44, 12 276 11 90
tel.Naczelnik 12 276 14 10
strefa Finansowa – Usługi Finansowe Banku pocztowego S.A
tel. 519 034 584
e-mail: skawina.up@krakow.poczta-polska.pl
www.poczta-polska.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Ogrody 31, 32-050 Skawina
tel. 12 276 17 50
fax. 12 276 57 69
e-mail: sekretariat@sm.skawina.net
www.sm.skawina.net

Jadłodajnia dla Ubogich im. ks. W. Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
ul. Kilińskiego 1, 32-050 Skawina
tel. 12 276 84 56
e-mail: anna.motyl@interia.eu

Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 00 58
tel. kom. 695 859 475
e-mail: zpow_po@interia.pl