Banner 5

Inne przydatne telefony

Pierwszy Urząd Skarbowy Kraków
ul. Rzemieślnicza 20, 30-363 Kraków
tel. 12 384 60 00
fax. 12 384 63 00
e-mail: 1us.krakow@mf.gov.pl
www.malopolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-krakowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat Kraków – Podgórze
ul. Zakopiańska 62, 30-450 Kraków
fax. 12 268 14 15
infolinia: 22 560 16 00 
e-mail: cot@zus.pl
www.zus.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Krakowie Wydz. Organizacji i Analiz
ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków
tel. 12 424 62 86, 502 008 369
infolinia: 22 560 16 00                                                                         
www.zus.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków
tel. 12 299 74 25, 12 623 74 80
fax. 12 632 52 15
e-mail: krkrpow@uppk.pl 
www.uppk.pl

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego – Filia w Skawinie
ul. Ogrody 17, 32-050 Skawina
tel. 12 276 16 93
fax. 12 276 70 98
e-mail: filia_skawina@uppk.pl 
www.uppk.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
fax. 12 422 97 85  
e-mail: kancelaria@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Prokuratura Rejonowa
ul. Tomasza Żywca 1, 32-020 Wieliczka
tel.: 12 357 21 57, 662 185 445
fax. 12 250 03 88
e-mail: pr.wieliczka@krakow.po.gov.pl   
www.krakow.po.gov.pl

Sąd Rejonowy w Wieliczce
ul. Janińska 25, 32-020 Wieliczka
Wydział I Cywilny tel. 12 347 30 10, fax. 12 347 30 12
Wydział II Karny tel. 12 347 30 10, fax. 12 347 30 24  
IV Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 12 347 30 10, fax. 12 347 30 60
e-mail: administracja@wieliczka.sr.gov.pl, informacja@wieliczka.sr.gov.pl www.wieliczka.sr.gov.pl

Zamiejscowy Wydział V Ksiąg Wieczystych w Skawinie
ul. Mickiewicza 21, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 57 80,
e-mail: sekretariat5kw@wieliczka.sr.gov.pl  
www.wieliczka.sr.gov.pl

Fundacja „Dar Serca”
Rynek 12, 32-050 Skawina
tel. 12 291 01 83
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
www.darsercaskawina.pl

Jadłodajnia dla Ubogich im. ks. W. Troski przy Rzymskokatolickiej Parafiipw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
ul. Kilińskiego 1, 32-050 Skawina
tel. 12 276 84 56
e-mail: anna.motyl@interia.eu

Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie – Ogrody 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 12,  32-050 Skawina
tel. 720 766 038
e-mail: caritasskawina@gmail.com,
www.milosierdzieskawina.org/caritas  

Punkt „Otwartej Szafy” w Skawinie
ul. Korabnicka – Plac Targowy 12 (obok lokalu ze zniczami) 32-050 Skawina

Punkt Socjalny Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Brzegi 255, 32-002 Węgrzce Wielkie
tel. 12 259 21 04
e-mail: punktsocjalny@caritas.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie 
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z siedzibą w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel.:12 210 09 76, 500 14 141 746
fax. 12 210 09 77
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www.pcpr.krakow.pl

Pogotowie Opiekuńcze w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 00 58
tel. kom. 695 859 475
e-mail: zpow_po@interia.pl

Informacja Medyczna
tel. 12 661 22 40