Banner 4

Placówki leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych

PLACÓWKI AMBULATORYJNE

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków
ul. Zamkowa 4/4, 30-301 Kraków
tel./fax. 12 422 55 99
e-mail: pspp@pspp.pl
www.pspp.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień – Poradnia Metadonowa
Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera
w Krakowie Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków /wejście od ul. Mikołajczyka/
tel.12 646 80 00, 12 646 83 17
e-mail: plu@rydygierkrakow.pl
www.rydygierkrakow.pl

Stowarzyszenie „MONAR”
Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie

ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków
tel./fax. 12 430 61 35
e-mail: poradnia@monar.krakow.pl
www.poradnia.krakow.pl

NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. 12 425 57 47
fax. 12 290 05 56
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl

Współpraca Sp. z o.o. NZOZ 
Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
tel./fax. 12 262 95 49, 12 262 96 29
e-mail: mcpilu@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
tel. 12 421 92 82-całodobowy,
tel. 12 421 82 42
fax. 12 421 69 76
www.oik.krakow.pl

NZOZ Centrum Psychoterapii 
ul. Pardyaka  5/4, 32-400 Myślenice (nad sklepem „Kefirek”)
tel. 12 272 06 13, 697 784  033
e-mail: centrum@psychoterapii.pl
www. centrum.psychoterapii.pl

ODDZIAŁY / PODODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdzialem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel. 12 646 84 04,  12 646 89 85 – sekretariat
tel. 12 646 85 50 – dyżurka lekarska/alarmowy
fax. 12 646 89 85
e-mail: ots-sekretariat@rydygierkrakow.pl
www.rydygierkrakow.pl

Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
Uzależnień w Krakowie  Oddział Detoksykacji

ul. Suchy Jar 4a, 31-983 Kraków
tel./fax.: 12 645 06 10, 783 969 325
e-mail: olr@monar.krakow.pl

PLACÓWKI STACJONARNE

Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji  
Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie
ul. Nadbrzezie 25, 31-983 Kraków
tel./fax. 12 681 00 66, 605 092 656
e-mail: dom_gwan@wp.pl

Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji
U
zależnień w Krakowie

ul. Suchy Jar 4, 31-983 Kraków
tel./fax. 12 645 09 67, 12 640 81 40, 12 640 81 41
e-mail: kontakt@dommonarukrakow.pl
www.dommonarukrakow.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych
od Substancji Psychoaktywnych”Straszny Dwór”
ul Pawła Stalmacha 9, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel./fax. 32 215 50 05
e-mail: osrodek9@o2.pl
www.stowarzyszenieodnowa.blogspot.com

Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych „MONAR” 
ul. Sadowa 117 a, 119, 121, 32-020 Wieliczka -hostel
tel. 606 203 156
e-mail: wodowska@interia.pl

Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych „MONAR”-Noclegownia
ul. Krzemieniecka 63, 30-694 Kraków
tel. 606 203 156
e-mail: wodowska@interia.pl

Stowarzyszenie Monar – Dom dla Samotnych Matek
ul. Daleka 3, 33-170 Tuchów
tel. 14 627 78 65, kom. 665 407 502
e-mail: tuchow@monar.org

PLACÓWKI PROWADZĄCE BADANIA NA OBECNOŚĆ WIRUSA HIV

Zespół Poradni SpecjalistycznychPoradnia Nabytych Niedoborów Odporności
ul. Śniadeckich 16, 31-531 Kraków
tel./fax. 12 424 73 56,  12 424 73 39
e-mail: zakazna@cm-uj.krakow.pl
www.su.krakow.pl

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny przy NZOZ”Diagnostyka” 
ul. Olszańska 5 II piętro pok 216 b, 31-513 Kraków
tel.12 295 01 00, 12 295 01 31
e-mail: pkdkrakow@gmail.com
www.diag.pl