Banner 1

Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu

NZOZ „PRO – VITA” CENTRUM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ

KRAKÓW – ŚRÓDMIEŚCIE

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
Oddział Dzienny Psychoterapii Uzależnień
ul. Estery 6, 31-056 Kraków
tel./fax.12 421 95 67
e-mail: provita.nzoz@wp.pl, provitaestery@wp.pl
www.provita.org.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego „Provita”
ul. Basztowa 5, 31-135 Kraków
tel./fax. 12 628 68 10
e-mail: provita.basztowa@gmail.com
www.provita.org.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży
ul. Estery 6, 31-056 Kraków
tel. 12 421 95 67
e-mail: provitaestery@wp.pl
www.provita.org.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
ul. Wrocławska 53, 31-011 Kraków
tel. 501 689 087
e-mail: provitaw@wp.pl
www.provita.org.pl

NZOZ „DOBREJ NADZIEI”

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
ul. Radomska 36, 31-435 Kraków
tel. 12 418 18 52,
www.sdn.org.pl

Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Batorego 5, 31-135 Kraków
tel. 12 633 35 31
fax. 12 631 04 80
e-mail: dobra_nadzieja@op.pl
www.sdn.org.pl

Stowarzyszenie „Dobrej Nadziei”
Ośrodek Terapii i Poradnictwo Rodzin
ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
tel. 12 262 92 99

Poradnia DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików
ul. Radomska 36, 31-435 Kraków
tel. 12 418 18 52
www.sdn.org.pl

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel./fax. 12 652 45 18
e-mail: wotuw@babiński.pl
www.babinski.pl,
www.wotuw.malopolska.pl

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
tel./fax. 12 652 44 99 -rejestracja, tel. 12 652 44 17 – terapeuci
e-mail: pwpo@babiński.pl,
www.babinski.pl,
www.wotuw.malopolska.pl

Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu
tel. 12 652 45 00
www.babinski.pl,
www.wotuw.malopolska.pl

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu 5C
tele./fax. 12 652 42 70-sekretariat, 12 652 42 69 -gabinet zabiegowy
www.babinski.pl,
www.wotuw.malopolska.pl

NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. 12 425 57 47
fax. 12 290 05 56
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia o Alkoholu
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. 12 425 57 47
fax. 12 290 05 56
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl

Ośrodek Psychoterapii DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików
ul. Jerzmanowskiego 40, 30-836 Kraków
tel. 12 359 30 18, 792 430 240
fax. 12 633 50 08
e-mail: filia@kctu.pl
www.kctu.pl

POZOSTAŁE PLACÓWKI

Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA
os. Kolorowe 21, 31-941 Kraków
tel./fax. 12 644 45 55
e-mail: poradniapema@gmail.com
www.poradnia-pema.pl

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Radzikowskiego 29, 31-315 Kraków
tel./fax. 12 626 02 33,
e-mail: stowarzyszenie.poradnia@wp.pl
www.pomocnadlon-krakow.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu „ALKO MED”
os. Młodości 9, 31-915 Kraków
tel./fax. 12 644 37 14 w.21, 512 981 617
e-mail: alkomed@gmail.com

NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
Poradnia Uzależnień,
Poradnia Terapii Uzależnień  od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel. 12 683 05 27, 12 683 05 28,
fax. 12 421 34 66
e-mail: czarnecka@cmp.krakow.pl
www.cmp.krakow.pl

Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Poradnia Leczenia Uzależnień
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel. 12 646 83 17
fax. 12 646 89 30
e-mail: plu@rydygierkrakow.pl
www.rydygierkrakow.pl

Współpraca sp. z o.o. NZOZ
Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Stoczniowców 7, 30-709 Kraków
tel. 12 262 95 49, tel./fax. 12 262 96 29
e-mail: mcpilu@wp.pl

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED” s.c.
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel. 12 266 84 82, 12 266 21 95 w. 107
fax. 12 442 00 45
e-mail: mp@ergomed.pl
www.ergomed.pl

SNZOZ Unimed Sp. z o.o.
Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Młodej Polski 7
30-131 Kraków
tel./fax. 12 637 08 49
e-mail: rejestracja.unimed@gmail.com
www.unimed-nzoz.pl

NZOZ Centrum Psychoterapii 
ul. Pardyaka  5/4, 32-400 Myślenice (nad sklepem „Kefirek”)
tel. 12 272 06 13, 697 784  033
e-mail: centrum@psychoterapii.pl
www.centrum.psychoterapii.pl

Prywatna Klinika Uzależnień „TERAPIE TU I TERAZ”
ul. Zakamycze 37 A, 30-240 Kraków
tel. 12 625 04 20, 669 969 209, 669 969 409
e-mail: biuro@tuiteraz.org.pl
www.terapie.tuiteraz.org.pl, www.alkoholizm.org.pl

ODDZIAŁY LECZENIA ALKOHOLOWYCH
ZESPOŁÓW ABSTYNENCKICH

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich 5D
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
tel./fax. 12 652 43 78
e-mail: wotuw@babinski.pl
www.babinski.pl

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Detoksykacji
Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków
tel. 12 646 84 04, 12 646 89 85 – sekretariat
tel. 12 646 85 50 – dyżurka lekarska/alarmowy
fax. 12 646 89 85
e-mail: ots-sekretariat@rydygierkrakow.pl
www.rydygierkrakow.pl