Banner 5

Placówki prowadzące badania psychologiczne na potrzebę orzekania o niepełnosprawności

Orzeczenia o:

  • niepełnosprawności,
  • stopniu niepełnosprawności
  • wskazaniach do ulg i uprawnień

wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla powiatu ziemskiego krakowskiego powołany przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Aleje Słowackiego 20, pok. 10 ( tel./fax. 12 634 42 66 wew. 568).

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze
Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina
tel. 12 652 46 05
www.babinski.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie (Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży)
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel. 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl
www.poradnia.skawina.com.pl

Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
ul. Serkowskiego 10, 30-512 Kraków
tel. 12 656 30 81
fax. 12 656 71 91
e-mail: biuro@medinorm.pl; mailto.biuro@medinorm.pl 
www.medinorm.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
al. Pokoju 4, 31-548 Kraków
tel./fax. 12 411 01 88
e-mail: medipokoju@gmail.com
www.medinorm.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego „Medi Norm”
al. Słowackiego 44, 30-018 Kraków
tel. 12 634 10 70
e-mail: medislowacki@gmail.com

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
tel.: 12 412 09 76, 12 426 45 62
e-mail: biuro@babinski.pl
www.babinski.pl

NZOZ Centrum Psychoterapii 
ul. Pardyaka  5/4, 32-400 Myślenice
tel.: 12 272 06 13, 697 784  033
e-mail: centrum@psychoterapii.pl
www.centrum.psychoterapii.pl