Banner 4

Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net
www.mgops.skawina.net

Zespół ds. Pracy Socjalnej i Asystentury Rodziny, Przemocy Domowej
ul. Rynek 24, 32-050 Skawina
tel. 12 276 73 12

Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66 wew. 564, 12 397 95 64
fax. 12 423 47 84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www. pcpr.powiat.krakow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z siedzibą w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel.:12 210 09 76, 500  141 746
fax. 12 210 09 77
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www.pcpr.krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
tel. 12 421 92 82 – całodobowy, tel. zaufania 12 413 71 33
tel. 12 421 82 42 – sekretariat
fax. 12 421 69 76
e-mail: sekretariat@oik.krakow.pl
www.oik.krakow.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32-400 Myślenice
tel./fax. 12 271 04 29
e-mail: oik@myslenicki.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków
tel. 12 425 81 70 (całodobowy)
fax. 12 644 45 05
e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
www.oodp.krakow.caritas.pl

Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
tel./fax.: 12 633 38 69, 12 633 12 03, 12 633 72 16
e-mail: zpsychoterapii@su.krakow.pl
www.cm-uj.krakow.pl ,  www.su.krakow.pl

NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED”
Gabinety Psychologiczne Kraków
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel.: 12 266 21 95, 12 266 84 82 w. 103
fax. 12 442 00 45
e-mail: mp@ergomed.pl
www.ergomed.pl

„PRO VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
NZOZ Kraków – Śródmieście
ul. Basztowa 5, 31-134 Kraków
tel./fax.: 12 421 95 67, 504 610 731
e-mail: provita@provita.org.pl, estery@provita.org.pl
www.provita.org.pl

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień
Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
tel. 12 425 57 47 w. 1
fax. 12 425 57 47 w. 4
e-mail: poradnia@kctu.pl
www.kctu.pl; www.kstu.pl

ATTENTE Prywatny Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień
ul. Krakowska 10, 32-040 Świątniki Górne
tel. 603 900 554, 790 242 466
tel./fax. 12 256 37 66
e-mail: biuro@attente.com.pl
www.attente.com.pl

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywki 1, 31-419 Kraków
tel. 12 411 41 21
fax. 12 410 56 22
www.mcpu.krakow.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
tel./fax: 12 421 22 88, 12 421 32 41, 504 704 933-całodobowy
e-mail: pokrzywdzeni@krafos.pl
www.krafos.pl

Stowarzyszenie PROMYK
ul. Radziwiłowska 8b, 31-026 Kraków tel. 507 197 155
e-mail: promyk@interia.pl

Fundacja PRAESTERNO
al. Pokoju 7, 31-548 Kraków
tel.: 535 928 558, 12 418 08 11
e-mail: krakow@praesterno.pl
www.krakow.praesterno.pl

Studencka Poradnia Prawna UJ
Al. Krasińskiego 18/3, 30-101 Kraków
tel./fax. 12 430 19 97
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia
ul. T. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko
tel. 14 662 10 00 – centrala, 14 662 13 20 – rejestracja
fax. 14 662 11 45
e-mail: szpital@spoz-brzesko.pl
www.spoz-brzesko.pl

Dom Matki i Dziecka Schronisko dla Kobiet z Dziećmi
ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków
tel./fax. 12 269 35 79
e-mail: dmd.zywiecka@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl

Dom Samotnej Matki
ul. Przybyszewskiego 39, 30-128 Kraków
tel./fax. 12 637 85 42
e-mail: dsmkrakow@diecezja.pl

Dom Samotnej Matki
ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 57 17
fax. 33 873 20 53

Telefoniczna Poradnia dla osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
tel. 116 123 (połączenia bezpłatne) w godz.14.00-22.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska Linia”
Infolinia tel.  800 120 002 – całodobowe (połączenie bezpłatne)
w tym:
– dyżur w j. angielskim – poniedziałek w godz. 18.00 – 22.00
– dyżur w j. rosyjskim – wtorek w godz. 18.00 – 22.00
– dyżur prawny – środy w godz.18.00 – 22.00
Telefoniczne dyżury prawników:
tel.  22 666 28 50 – poniedziałek, wtorek w godz.17.00 – 21.00
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
SKAPE:
– dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia – poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00
www.niebieskalinia.info

Oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet, zajmujący się udzieleniem pomocy kobietom doświadczającym przemocy. Świadczy bezpłatną pomoc prawą, psychologiczną, socjalną w czasie epidemii koronawirusa zdalnie: mailowo:   cpk_krakow@cpk.org.pl oraz telefonicznie: 780 079 988.

https://cpk.org.pl/, całodobowy telefon interwencyjny: 600 070 717,  https://www.facebook.com/cpkkrakow

 

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 19a, 31-752 Kraków
tel. 12 684 03 24
tel./fax. 12 684 03 73
e-mail: pkps.noclegownia.krakow@o2.pl
www.tlen.pl

 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie
ul. Sołtysowska 13c, 31-589 Kraków
tel. 12 684 31 67
e-mail: sbk.krakow@caritas.pl

Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skawińska 6, 31-066 Kraków
tel./fax. 12 429 56 64
e-mail: dzielnica1@um.krakow.pl
www.dzielnica1.krakow.pl

Przytulisko Świętego Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet
ul. Malborska 64b, 30-646 Kraków
tel./fax. 12 655 68 20
e-mail: przytuliskokrakow@gmail.com; przytuliskobiuro@gmail.com
www.albertynkiprzytulisko.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
tel. 12 433 51 70
fax. 12 433 51 61
e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl
www.dzielopomocy.pl