Banner 2

Pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net, sr@skawina.net
www.mgops.skawina.net

Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
te/fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66, 12 397 95 64 w. 564
fax. 12 423 47 84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www.pcpr.krakow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
filia w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel. 12 210 09 76, 500 141 746

Krakowski Instytut Psychoterapii – Oddział nr I
ul. Podbrzezie 6, 31-054 Kraków
tel. 698 549 596
tel./fax. 12 423 02 28
e-mail: podbrzezie@kip.edu.pl
www.kip.edu.pl

Stowarzyszenie „Siemacha”
Krakowski Instytut Psychoterapii
Ośrodek Terapii i Poradnictwa Oddział nr II

os. Krakowiaków 2, 31-962 Kraków
tel. 12 644 12 66 wew. 21
e-mail: krakowiakow@kip.edu.pl
www.siemacha.org.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
tel. 12 421 92 82 -całodobowy,
tel. 12 421 82 42, fax. 12 421 69 76
www.oik.krakow.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków
tel. 12 425 81 70
fax. 12 644 45 05
e-mail: oodp.krakowiakow@caritas.pl
www.oodp.krakow.caritas.pl

Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków
tel./fax. 12 633 38 69, 12 633 12 03, 12 633 72 16
e-mail: zpsychoterapii@su.krakow.pl
www.su.krakow.pl/zaklad-psychoterapii-krakow

NZOZ Specjalistyczna Poradnia Lekarska „ERGOMED”
Gabinety Psychologiczne Kraków
ul. Bonarka 18, 30-415 Kraków
tel. 12 266 21 95, 12 266 84 82 w. 103, 512 612 122
fax. 12 442 00 45
e-mail: mp@ergomed.pl
www.ergomed.pl

NZOZ “PRO VITA” Centrum Zdrowia Psychicznego
Kraków – Śródmieście
ul. Basztowa 5, 31-134 Kraków
tel. 12 628 68 10
e-mail: provita.basztowa@gmail.com
www.provita.org.pl

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków, pok. 706, VI piętro
tel./fax. 12 421 22 88
e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl
www.krafos.pl

Dom Matki i Dziecka im. Bł. B. Jabłońskiej
ul. Żywiecka 16, 30-427 Kraków
tel./fax. 12 269 35 79
e-mail: dmd.zywiecka@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl

Dom Samotnej Matki
ul. Przybyszewskiego 39, 30-128 Kraków
tel./fax. 12 637 85 42
e-mail: dsmkrakow39@tlen.pl

Dom Samotnej Matki
ul. Sadowa 1, 34-100 Wadowice
tel. 33 823 57 17
fax. 33 873 20 53
e-mail: dsmwadowice@gmail.com

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 19a, 31-752 Kraków
tel. 12 684 03 24
tel./fax. 12 684 03 73
e-mail: pkps.noclegownia.krakow@o2.pl
www.tlen.pl

Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Skawińska 6, 31-066 Kraków
tel./fax. 12 429 56 64
e-mail: albertyni.przytulisko@wp.pl
www.albertyniprzytulisko.pl

Przytulisko Świętego Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet
ul. Malborska 64b, 30-646 Kraków
tel./fax. 12 655 68 20
e-mail: przytuliskokrakow@gmail.com
www.albertynki.pl

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
tel.12 433 51 70
fax. 12 433 51 61
e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl
www.dzielopomocy.pl

Poradnia „Niebieskiej Linii”
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel. 22 668 70 00,  22 824 25 01
e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl
www.niebieskalinia.pl
Nowa forma konsultacji w Pogotowiu „Niebieska Linia” – SKYPE
Od 1 sierpnia 2016r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPA (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie   „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002 – całodobowy -BEZPŁATNY
e-mail: niebieska@linia.info
www.niebieskalinia.info
W ramach pomocy oferuje się:

  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype-poniedziałki w godz.13.00-15.00(pogotowie.niebieska.linia)
  • konsultacje tel. w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje tel. w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje prawne – środa w godz. 18.00- 22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje prawne – poniedziałek, wtorek w godz. 17.00 – 21.00 (tel. 22 666 28 50)
  • konsultacje dla przedstawicieli służb – środa w godz. 10.00-13.00(tel. 22 250 63 12)