Banner 2

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net
www.mgops.skawina.net

Zespół ds. Pracy Socjalnej i Asystentury Rodziny, Przemocy Domowej
ul. Rynek 24
tel. 12 276 73 12

Zespół ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37

Zespół ds. Usług
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37 

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej (dla osób dorosłych i dzieci)
Rynek 24, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 73 12, 508 167 636
e- mail: opiekun@mgops.skawina.net, biuro@opiekun-skawina.pl
http://opiekun-skawina.pl 

Wypożyczalnia Sprzętu Pielęgnacyjnego i Ortopedycznego
Rynek 24, 32-050 Skawina
tel.: 12 276 73 12, 508 167 636
e- mail: opiekun@mgops.skawina.net, biuro@opiekun-skawina.pl
http://opiekun-skawina.pl

Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66 wew. 564, 12 397 95 64
fax. 12 423 47 84
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www. pcpr.powiat.krakow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel. 12 634 42 66 wew. 568, 12 397 95 68
fax. 12 423 47 84
e-mail: powiatowyzespol@powiat.krakow.pl
www.pcpr.powiat.krakow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie
-Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
z siedzibą w Skawinie
ul. Kopernika 13, 32-050 Skawina
tel.:12 210 09 76, 500 141 746
fax. 12 210 09 77
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www.pcpr.krakow.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 9, 32-050 Skawina
tel. 12 276 25 13
fax.12 276 30 61
www.sosw.skawina.edu.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 29
e-mail: kontakt@sds-skawina.pl
www.sds-skawina.pl

Fundacja Dar Serca
Rynek 12, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 291 01 83
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
www.darsercaskawina.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki”
ul. Ks. Troski 17a, 32-050 Skawina
adres do korespondencji:
ul. Konstytucji 3-go maja 5/1, 32-050 Skawina
tel. 501 673 522
e-mail: zjakubowska2019@gmail.pl
www.kruszynki.strefa.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Koło Terenowe w Skawinie
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel. 512 356 476

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
tel. 12 424 14 40 – rejestracja
tel. 12 424 14 52 – sekretariat
tel. 12 424 14 59 – fax
tel. 12 424 14 51 – Niepubliczne Przedszkole
e-mail: biuro@maltanskiecentrum.pl;  pomoc@maltanskiecentrum.pl
www.maltanskiecentrum.pl

Małopolski Tele-Anioł –Biuro Projektu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Szlak 73, Kraków, pokój nr 1, parter
tel. 12 61 60 611 w godzinach: 8:00 – 15:00
e-mail: teleopieka@umwm.pl
 www.malopolska.pl/teleaniol
adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Fundacja na Rzecz Chorych SM im. Bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
tel. 12 430 07 58
e-mail: biuro@fundacja-sm.org
www.fundacja-sm.org

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO” w Krakowie

ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków
tel.: 12 341 46 43, 12 423 12 31, 797 700 202
e-mail: biuro@ognisko.org.plaktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl
www.ognisko.org.pl/pl; aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro FAR – woj. małopolskie
ul. Jana Pawła Woronicza 3, 31-409 Kraków
tel. 509 447 061
e-mail: malopolskie@far.org.pl
www.far.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne „U Pana Cogito”
Pensjonat i Restauracja – Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
tel. 12 269 72 00, 12 266 11 02
e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info
www.pcogito.pl rodziny.info

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
tel. 12 266 11 02
e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info
www.rodziny.info

Ośrodek diagnostyczno-terapeutyczy
Stowarzyszenia DOM NADZIEI

os. Zgody 4B, 31-951 Kraków
tel.: 12 685 50 07, 694 742 977
e-mail: stow.domnadziei.krakow@gmail.com
www.domnadziei.org

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie Małopolskie Centrum Rehabilitacji
Podlesie 173, 32-052 Radziszów
tel.: 12 275 17 51 (-52,-54,,-55), 728 421 980
fax. 12 275 17 50
e-mail: kontakt@mcrd.pl
www.dzieciecyszpital.pl

Poradnia dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju
ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków
tel. 12 357 40 51 – rejestracja
e-mail: poradnia@autyzm.krakow.pl, sekretariat@autyzm.krakow.pl
www.autyzm.krakow.pl

Stowarzyszenie „Równa Szansa”
na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju
ul. Kopernika 39, 32-050 Skawina
tel. 572 249 613
e-mail: kontakt@rownaszansa.pl
www.rownaszansa.pl
www.facebok.com/rownaszansa

Stowarzyszenie Filantropów  im. Brora Hanssona w Krakowie
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego
ul. Smolki 9, 30-513 Kraków
tel. 507 274 615 czw.16.00-18.00

„MEDYK” Sklep i Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego i Ortopedycznego
ul. Żwirki i Wigury 10 D, 32-050 Skawina
tel. 519 583 277 pn.- pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00
e-mail: medykskawina@gmail.com
www.medyk24.pl

„MEDIC” Sklep i wypożyczalnia sprzętu medycznego i ortopedycznego
ul. Ogrody 2/3, 32-050 Skawina
inf. tel. 12 276 55 77, 535 252 593 pn.- pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00
www.sklep-medic.pl

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Komandosów  18, 30-334 Kraków (bezpłatne w wyjątkowych sytuacjach)
tel. 12  269 86 11  pn., pon, wt., czw. 8.00-14.00, śr. 14.00-18.00
e-mail: wypozyczalnia.krakow@caritas.pl; krakow@caritas.pl
www.krakowcaritas.pl; wypozyczalnia.krakow.caritas.pl

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
Wypożyczalnia i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
ul. Józefa 5, 31-056 Kraków
tel. 12 421 57 85 pn.- pt. 10.00-18.00
e-mail: biuro@fundacja-sm.org
www.fundacja-sm.org

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum
Wypożyczalnia sprzętu medycznego

os. Centrum B bl. 6, 31-927 Kraków
tel.: 12 644 65 50, 12 425 75 83 pn., pt. 8.00-14.00,wt., śr., czw.8.00-18.00
fax. 12 685 52 99
e-mail: fundacja@fundacjapkh.krakow.pl
www.fundacja.krakow.pl

Spółdzielnia Socjalna KLIKA
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
ul. Fatimska 41 B, 31-831 Kraków
tel.: 12 416 53 05, 503 710 900 pn.- pt.9.00-17.00
e-mail: info@wypozyczalnia-klika.pl
www.wypozyczalnia.centrumklika.pl

Auto-Detal-Service Tadeusz Dobrowolski
(Przystosowanie samochodów dla osób niepełnosprawnych)
ul. Klasyczna 2, 32-087 Zielonki, Wola Zachariaszowska
tel./fax. 12 419 70 60, 601 403 226
e-mail: tadeuszdobrowolski1@gmail.com

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa
tel. 22 529-06-01, 22 529-06-00

Infolinia Centrum Intergracja-Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 801 801 015

Bezpłatna infolinia onkologiczna  800 493 494
czynna od poniedziałku do czwartku w godz.16.00-19.00

Całodobowa informacja medyczna 12 661 22 40