Banner 1

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 21 37
e-mail: mgops@skawina.net, sr@skawina.net
www.mgops.skawina.net

Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 34 10
www.cwr-skawina.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel./fax. 12 423 47 84, 12 634 42 66, 12 397 95 64 w.564
e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl
www.pcpr.krakow.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
tel./fax. 12 423 47 84, 12 634 42 66 wew. 568,569
e-mail: pzdonkr@interia.pl
www.pcpr.powiat.krakow.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Węgierska 5, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 85 29
e-mail: kontakt@sds-skawina.pl
www.sds-skawina.pl

Fundacja Dar Serca
Rynek 12, 32-050 Skawina
tel. 12 291 01 83
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
www.darsercaskawina.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Kruszynki”
ul. Ks. Troski 17, 32-050 Skawina
adres do korespondencji:
ul. Konstytucji 3-go maja 5/1, 32-050 Skawina
tel. 501 673 522
e-mail: zbyjak@interia.pl
www.kruszynki.strefa.pl

Polski Związek Niewidomych
Koło Terenowe w Skawinie
ul. Bukowska 1, 32-050 Skawina
tel. 12 276 28 40

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
ul. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków
tel. 12 424 14 40 – rejestracja
tel. 12 424 14 52 – sekretariat
tel. 12 424 14 59 – fax
tel. 12 424 14 51 – Niepubliczne Przedszkole
e-mail: pomoc@centrummaltanskie.eu
www.centrummaltanskie.eu

Centrum Integracja w Krakowie
ul. Kapelanka 17/3, 30-347 Kraków
tel. 505 607 120
fax.12 431 16 31
e-mail: krakow@integracja.org
www.niepelnosprawni.pl

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Odział w Krakowie
ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
tel. 12 422 28 11
fax. 12 430 07 58
e-mail: tewuka@interia.pl
www.twk-krakow.org

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO” w Krakowie
ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków
tel.12 341 46 43,  kom.  797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl
www.aktywizacjazawodowa.ognisko.org.pl

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
Biuro Regionalne FAR
os. Dywizjonu 303, blok 66/XXX LO/, p.48,54   31-875 Kraków
tel./fax. 12 356 57 91
e-mail: malopolskie@far.org.pl
www.far.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne „U Pana Cogito”
Pensjonat i Restauracja – Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
tel. 12 269 72 00
www.pcogito.pl

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
tel. 12 266 11 02
www.rodziny.info

Auto-Detal-Service Tadeusz Dobrowolski
(Przystosowanie samochodów dla osób niepełnosprawnych)
ul. Brzask 43, 30-381 Kraków
tel./fax. 12 419 70 60,  tel. kom. 601 403 226
e-mail: tadeuszdobrowolski1@gmail.com

Bezpłatna infolinia PFRON –  800 53 33 35

Infolinia „Sprawni w pracy” Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji – 801 801 015

Bezpłatna infolinia onkologiczna  800 493 494
czynna od poniedziałku do czwartku w godz.16.00-22.00.

Specjalny Numer Telefoniczny Telekomunikacji Polskiej 118 888.
Pod tym numerem można uzyskać dane teleadresowe instytucji, firm i organizacji, które oferują udogodnienia dla osób niepełnosprawnych lub świadczą usługi na ich rzecz, np. PFRON, firmy z branży „lecznictwo i farmacja, sprzęt rehabilitacyjny”, gabinety rehabilitacyjne, terapia zajęciowa (hydroterapia, hipoterapia), fundacje i organizacje pozarządowe wspierające osoby niepełnosprawne.