Banner 3

Telefony zaufania

Telefon Wsparcia Centrum Wspierania Rodziny
tel. 12 270 00 26
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00

Telefon „Powstrzymać przemoc”
Komendy Wojewódzkiej Policji
tel. 12 615 22 22

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Infolinia tel. 800 120 002 – całodobowa (połączenia bezpłatne)
w tym:
dyżur w j. angielskim – poniedziałek w godz. 18.00 – 22.00
dyżur w j. rosyjskim – wtorek w godz. 18.00 – 22.00  
dyżur prawny – środa godz. 18.00 – 22.00
Telefoniczne dyżury prawników:
tel. 22 666 28 50 – poniedziałek, wtorek w godz.17.00 – 21.00
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
SKAPE:          
dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia – poniedziałek w godz. 13.00-15.00
www.niebieskalinia.info

Poradnia „Niebieskiej Linii”
tel. 22 668 70 00
e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl,
e-mail: prawnicy@niebieskalinia.pl (porady prawne)
www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania – Narkotyki – Narkomania
tel.  800 199 990
czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00

Pomarańczowa linia telefoniczna „Pomarańczowa Linia”
dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki
tel. 801 14 00 68
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00
e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl
www.pomaranczowalinia.pl

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
obsługiwany przez fundację Dzieci Niczyje
tel. 116 111 – bezpłatny

Ogólnopolski Anonimowy Telefon zaufania HIV/AIDS
tel. 800 888 448- bezpłatny,
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 21.00  
oraz  22 692 82 26 wg opłat operatora

Telefoniczna Poradnia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym tel. 116 123 bezpłatny codziennie w godz. 14.00 – 22.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 12 421 92 82 – całodobowy, tel. zaufania 12 413 71 33