Banner 4

Telefony zaufania

Telefon Wsparcia Centrum Wspierania Rodziny
tel. 12 270 00 26
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00

Telefon „Powstrzymać przemoc”
Komendy Wojewódzkiej Policji
tel. 12 615 22 22

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
tel.  800 12 00 02 – całodobowy BEZPŁATNY
e-mail: niebieska@linia.info
www.niebieskalinia.info
W ramach pomocy oferuje się:

  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype-poniedziałki w godz.13.00-15.00(pogotowie.niebieska.linia)
  • konsultacje tel. w jęz. angielskim – poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje tel. w jęz. rosyjskim – wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje prawne – środa w godz. 18.00- 22.00 (tel. 800 120 002)
  • konsultacje prawne – poniedziałek, wtorek w godz. 17.00 – 21.00 (tel. 22 666 28 50)
  • konsultacje dla przedstawicieli służb – środa w godz. 10.00-13.00(tel. 22 250 63 12)

Ogólnopolski Telefon Zaufania – Narkotyki – Narkomania
tel.  801 199 990
czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00

Pomarańczowa linia telefoniczna „Pomarańczowa Linia”
dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol czy narkotyki
tel.  801 140 068
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00
e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl
www.pomaranczowalinia.pl

Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
obsługiwany przez fundację Dzieci Niczyje 116 111
www.116111.pl

Ogólnopolski Anonimowy Telefon zaufania HIV/AIDS

22 692 82 26  oraz  801 888 448

Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
tel. 800 060 800.
Pod tym numerem tel. można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 121 212
Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia roboczego.

Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
tel. 112

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP

tel. 801 889 880 – czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22.