Banner 3

Zdrowie

Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera
ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina
tel. 12 276 09 31, 12 276 09 34, 664 018 041
tel./ fax. 12 276 30 18
e-mail: zloskawina@op.pl

Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 2 a, 32-050 Skawina
tel.centrala: 12 276 19 57
fax. 12 276 31 13
e-mail: sekretariat@przychodnia.skawina.pl
www.przychodnia.skawina.pl
Całodobowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna     12 276 72 77
Rejestracja Ogólna             12 276 12 22, ( 12 276 82 77- do godz.11.00)
Rejestracja Chorego Dziecka        12 276 31 30
Rejestracja Zdrowego dziecka      12 276 23 43
Poradnia Medycyny Pracy        12 276 84 92

Poradnie Specjalistyczne, ul. Niepodległości 12
Rejestracja Okulistyczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
tel. 12 276 84 88,
Rejestracja Laryngologiczna, Pulmonologiczna   12 276 22 92
Punkt Lekarski Krzęcin             12 270 61 81

SKAW-MED Sp. z o.o. NZOZ Poradnie Specjalistyczne POZ
ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 32-050 Skawina
tel. 12 276 79 00, fax. 12 276 79 02
e-mail: skawmed@wp.pl

NZOZ Siemiradzki – Skaw
ul. Korabnicka 3 b, 32-050 Skawina
tel. 12 276 86 60
e-mail: sekretariat@siemiradzki.pl,
www.siemiradzki.pl, www.noworodek.pl

NZOZ – Przychodnia Radziszów A.T. Bednarz s.c.
ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów
tel./fax. 12 275 12 17, 12 256 01 24
e-mail: przychodniaradziszow@wp.pl
www.przychodniaradziszow.pl

NZOZ – Praktyka Lekarska s.c.
Wielkie Drogi 294, 32-051 Wielkie Drogi
tel./fax. 12 270 60 05
e-mail: wielkiedrogi@op.pl
www.nzoz.wielkiedrogi.pl

Praktyka Lekarzy – Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek-Jaworska s.c.
32-053 Wola Radziszowska 590
tel./fax. 12 275 41 23
e-mail: nzozosrodekzdrowia@wp.pl

Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Pracowników i Byłych Pracowników Zakładów Metalurgicznych „SKAWINA”
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. 12 276 71 78,
fax. 12 276 71 79
e-mail. fundacja.rehabilitacji@gmail.com
www.skawina-rehabilitacja.pl

NZOZ Serce-Sercu Skawina
ul. 29-Listopada 9, 32-050 Skawina
tel./fax. 12 307 05 55
e-mail: rejestracjaskawina@serce-sercu.pl
www.serce-sercu.pl

Szpital Wielospecjalistyczny im.Stanley Dudrick’a
ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina
tel. 12 444 65 26
e-mail: biuro@szpitalskawina.pl
www.szpitalskawina.pl

Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawinie
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze
Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
ul.Ks.J.Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel.12 256 31 66
www.babinski.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Kraków – Podgórze
ul. dr. J. Babińskiego 29 – budynek 7b, 30-393 Kraków
tel. 12 652 45 70
www.babinski.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie ( Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży)
ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13), 32-050 Skawina
tel./fax. 12 276 38 40 – sekretariat, rejestracja
e-mail: poradniaskawina@interia.pl
http://poradniaskawina.w.interia.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 97, 22 532 82 98
fax. 22 833 08 86
infolinia: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
adres do korespondencji:
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
tel. 12 298 83 03, 12 298 83 86, 12 298 84 04
infolinia 12 298 84 49 – całodobowa,
fax. 12 298 83 83
e-mail: nfz@nfz-krakow.pl
www.nfz-krakow.pl

Informacja Medyczna
tel. 12 661 22 40