Banner 3

Zdrowie

Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera
ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina
tel. 12 276 09 31, 12 276 09 34, 664 018 041
tel./ fax. 12 276 30 18
e-mail: zloskawina@op.pl

Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 2 a, 32-050 Skawina
sekretariat – tel. 12 276 19 57
fax. 12 276 31 13
e-mail: sekretariat@przychodnia.skawina.pl
www.przychodnia.skawina.pl

Rejestracja Ogólna
tel.: 12 276 12 22 od 7:00 do 18:00 lub 12 276 82 77 od 7:00 do godz.11.00
Rejestracja Chorego Dziecka          tel. 12 276 31 30
Rejestracja Zdrowego Dziecka        tel. 12 276 23 43
Poradnia Medycyny Pracy               tel. 12 276 84 92
Całodobowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna w Skawinie  tel. 12 346 16 84
Poradnie Specjalistyczne ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina
Rejestracja Okulistyczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Otolaryngologicznej,  Laryngologicznej
 tel. 12 276 84 88
Rejestracja Pulmonologiczna          tel. 12 276 22 92
Poradnia Psychologiczna                 tel. 12 276 22 92

Punkt Lekarski Krzęcin                     tel. 12 270 61 81

 

SKAW-MED Sp. z o.o. NZOZ Poradnie Specjalistyczne POZ
ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 32-050 Skawina
tel. 12 276 79 00, fax. 12 276 79 02
e-mail: skawmed@wp.pl

 

Przychodnia Zdrowia Ad Vitam
ul. Korabnicka 7a, 32-050 Skawina
tel. 12 444 53 73
e-mail: biuro@przychodniaradziszow.pl 
www.advitam.pl

 

Przychodnia Zdrowia Ad Vitam
ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów
tel. 12 275 12 17
e-mail: biuro@przychodniaradziszow.pl
www.advitam.pl

 

NZOZ OSMED Przychodnia Specjalistyczna
ul. Graniczna  2 D, 32-050 Skawina
tel. 12 446 65 11, 535 348 030
www.osoz.pl 

 

NZOZ – Przychodnia Radziszów A.T. Bednarz s.c.
ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów
tel./fax. 12 275 12 17, 12 256 01 24
e-mail: przychodniaradziszow@wp.pl
www.przychodniaradziszow.pl

 

Całodobowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna w Radziszowie
ul. Szkolna 15, 32-052 Radziszów                      
tel. 12 346 16 84

 

NZOZ – Praktyka Lekarska s.c.
ul. Jana Brandysa 12, 32-051 Wielkie Drogi
tel./fax. 12 270 60 05
e-mail: wielkiedrogi@op.pl
www.nzoz.wielkiedrogi.pl

 

Praktyka Lekarzy – Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek-Jaworska s.c.
ul. Jana Pawa II 12, 32-053 Wola Radziszowska
tel./fax. 12 275 41 23
e-mail: nzozosrodekzdrowia@wp.pl

 

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudrick’a
ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina
tel. 12 444 65 26
e-mail: biuro@szpitalskawina.pl
www.szpitalskawina.pl

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze
Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
ul. Energetyków 16, 32-050 Skawina
tel.12 652 46 05
www.babinski.pl

 

Przychodnia Zdrowia Skawina
ul. Floriana 83, 32-051 Krzecin
tel. 12 270 61 81

 

Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Pracowników i Byłych Pracowników Zakładów Metalurgicznych „SKAWINA”
ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina
tel. 12 276 71 78
fax.12 276 71 79
e-mail. fundacja.rehabilitacji@gmail.com
www.skawina-rehabilitacja.pl

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie Małopolskie Centrum Rehabilitacji
ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów 
tel.: 12 275 17 51,(-52,-54,-55) 728 421 980
fax. 12 275 17 50
e-mail: kontakt@mcrd.pl     
w
ww.dzieciecyszpital.pl

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Skawinie (Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży)
ul. Kościuszki 10, 32-050 Skawina
tel. 12 276 38 40
e-mail: poradniaskawina@interia.pl
www.poradnia.skawina.com.pl

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza
ul. Józefa Mehoffera 10, 31-322 Kraków
tel./fax. 12 65-24-602
e-mail: olszanska@babiński.pl       
www.babinski.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 97, 22 532 82 98
fax. 22 833 08 86 lub 22 532 82 31
infolinia: 800 190 590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gov.pl

 

Dział Skarg i Wniosków
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
adres do korespondencji:
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
tel.: 12 298 83 03, 12 298 83 86, 12 298 84 04
infolinia 12 298 84 49 – całodobowa
fax. 12 298 83 20
e-mail: ewus@nfz-krakow.pl
www.nfz-krakow.pl

 

Informacja Medyczna  tel. 12 661 22 40