Banner 5

Aktualności

Projekt „Szkoła dla Rodziców”

Zakończyła się pierwsza edycja projektu „Szkoła dla rodziców” realizowanego od listopada 2010 roku. Cykl czterogodzinnych warsztatów psychoedukacyjnych realizowany był w każdy poniedziałek w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie i  stanowił realizację kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”, do której przystąpiła Gmina Skawina.

W projekcie, przygotowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie, brało udział 12 uczestniczek.

 

Celem warsztatów było:

 

  • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
  • nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,
  • refleksja nad własną postawą wychowawczą,
  • wymiana doświadczeń, uzyskanie wsparcia,
  • kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

 

Uczestniczki warsztatów wysoko oceniły program. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Przejawiały duże zainteresowanie poruszaną tematyką, były bardzo aktywne. Największą wartością zrealizowanego programu jest fakt, iż uczestniczki zauważyły korzystne zmiany w swoich rodzinach. Zmiany te nastąpiły po wprowadzeniu w życie nowych, poznanych na zajęciach umiejętności wychowawczych. Została też rozbudzona w nich potrzeba doskonalenia wiedzy i umiejętności wychowawczych.

 

Projekt finansowany był w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:51
drukuj