Banner 1

Aktualności

Przebieg procedury zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą. Jest chorobą śmiertelną, to znaczy, że nieleczona kończy się śmiercią. Choroba ta prowadzi do wyniszczenia organizmu chorego i zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym. Prowadzi także do olbrzymich problemów i cierpienia, jakie spotykają najbliższych chorego – współmałżonka i dzieci, często także rodziców. Osoby uzależnione od alkoholu nie chcą się leczyć, uważają, że to inni mają problemy, a nie oni, że nie piją tak dużo i mogą przestać pić, kiedy zechcą. Nie czują się chorzy, więc nie widzą powodu, żeby poddać się leczeniu.

Istnieje wiele powodów, dla których osoba uzależniona nie podejmuje leczenia. Niestety w przypadku uzależnienia od alkoholu bez profesjonalnej, fachowej pomocy wykwalifikowanych osób nie wiele się uda. Cierpi rodzina, alkoholik podejmuje lub pozoruje kroki radzenia sobie z nałogiem, a czas płynie i straty jakie ponoszą i uzależniony, i jego najbliżsi są coraz większe.

Jedną z dróg wyjścia jest zgłoszenie osoby uzależnionej do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i objęcie alkoholika procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Taką możliwość daje Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U.  z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). O tym jak to zrobić w świetle przepisów ustawy, i jakie należy podjąć kroki, kto może zgłosić osobę uzależnioną – szerzej w materiale – TUTAJ, który również zamieszczono w załącznikach. Mamy nadzieję, że pomoże on wielu rodzinom znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji.

 Jeżeli jesteś dorosłą osobą i żyjesz z osobą uzależnioną i chcesz pomóc sobie, dzieciom, a także osobie uzależnionej, możesz skorzystać z procedury i zgłosić problem – złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie.

WNIOSEK  do pobrania TUTAJ

Małgorzata Kopeć | środa, 27 czerwca 2018, 15:24
drukuj